پنج شنبه, 21 -2664 11:02

فلزیاب انتنی Featured

Written by جمالی
Rate this item
(0 votes)

 

فلزیاب و تبادل نیروی هدف و صحنه کار

فلزیاب به حالات کوناگون یک هدف یا مواد معدنی یا منایع میتواند واکنش از خود نشان میدهد و هر کدام از واکنش فلزیاب نشات گرفته از علائم بازتابی هدف و علائم منابع مواد معدنی و منابع صحنه کار میباشد .

واکنشی که یک فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب از خود  نشان دهد به ترکیب علائم وضعیت هدف علائم مواد معدنی و منابع صحنه کار باشد و هدف و مواد معدنی و منابع صحنه کارهر کدام میتواند بنابرمیزان یا نوع الیاژ و دما و جریان و انرژی و نیرو مختص خودباشند و از انجا که مواد معدنی و منابع  صحنه کار و هدف در کنار یکدیگر میباشند میتوانند علائم ترکیبی را بازتاب نموده و این علائم ترکیبی بازتاب شده میتواند با شکل اولیه و اصلی و مختص علائم هدف و مواد معدنی و منابع صحنه کار متفاوت باشد و این ترکیب علائم بازتاب شده میتواند شکل دیگری نسبت به علائم جداگانه هدف و مواد معدنی به تنهائی داشته باشداهدافی که عمری از انها در درون زمینه گذشته باشد با اطراف خود تبادل جریان و انرژی نیرو را وارد نموده و هر دو علائم مواد معدنی و منابع صحنه کار و هدف از یکدیگر تاثیر گرفته و موجب گردد که شکل این علائم تبادل گردیده یا ترکیب شده بصورت نامنظم یا پراکنده در صحنه کار منتشر گردیده و به سمت سیستم فلزیاب بازتاب داشته باشد و بخاطر شکل ترکیبی علائم پردازشگر سیستم فلزیاب نتواند این علائم را بعنوان علائم مورد نظر اپراتور تشخیص دهد
البته مسئله پدید امده در این چنین وضعیت این است که نقطه یابی یا پیدا نمودن محدوده اطراف هدف توسط سیستم فلزیاب به انجام میرسد ولی تشخیص مرکز هدف است که باید با دقت و مهارت به انجام رسد

سیستم فلزیاب انتنی یا فلزیاب راداری که دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص و سطح و حجم میباشد به اپراتور یا کاربر این اجازه را میدهد که بتواند با تغییر اعداد تنظیمات سیستم فلزیاب را متناسب با شرایط ان محدوده هماهنگ نمایدو امکان تشخیص هدف واقعی از دیگر منابع را تشخیص دهد

اهداف در کنار مواد معدنی و منابع این جریان و انرژی و منابع را در مرور زمان با همدیگر رد و بدل و جابجا مینماید و اندسته که نیروی بیشتری را دارا باشند بر دیگری نیرو وارد نموده و بر جریان نیروی ان دیگری غلبه مینماید و تا حدودی نیرو شکل گرفته از ردو بدل هدف و منابع با هم همراه میگردد البته این همراهی میتوان ترکیب گوناگونی در زمان برخورد یا ترکیب شدن داشته باشد اپراتور باید سیستم فلزیاب متناسب با این ترکیبات تنظیم نماید تا امکان کاوش هدف واقعی افزایش یابد.

حالتهای پدید امده از ترکیب نیرو جریان و انرژی هدف و صحنه کار در اثر تبادل نیرو با یکدیگر مناط وسیعی از علائم تبدیل شده در ترکیب را پراکنده مینماید و برای همین کاوش مرکز هدف بخصوص اگر قدیمی باشد سیستم های فلزیاب دنیا را دچار انحراف مینماید و نقاط سست تر زمین در ان محوطه بیشتر مواقع شکل نقطه مرکز هدف را برای سیستم فلزیاب ایجاد مینماید.

 

 

 

برای مطالعه بقیه صفحات بر روی HOME بالا در سمت چپ صفحه  یا عدد صفحات در پائین هر صفحه کلیک نمائید.

 

تماس برای مشاوره و خرید 09123800094 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.COM

 

ادرس کانال تلگرام    @FELEZYABBOTیا شماره 09123800094  را در تلگرام ثبت یا SAVE نمائید درخواست کاتالوک ارسال نموده تا از طریق تلگرام برای شما ارسال گردد.

 

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

 

 

Read 894 times Last modified on سه شنبه, 14 ارديبهشت 1395 03:47