فلزیاب
مشاوره

مشاوره (125)

Children categories

فلزیاب

فلزیاب (11)

بلاگ و سایتی که ازیک شرکت یا سیستم بد گودئی مینمایند متعلق به خود ان شرکت میتواند باشد یا توسط اشخاص وابسته به این شرکت به انجام رسد. زیرا یک روش تبلیغاتی برای اینکه توجه دیگران را جلب نمایند و موجب تحقیق و مقایسه بین شرکت ها برای خریدار پدید اید یک روش تبلیغاتی اتهام و تهمت زدن و بدگوئی نمودن یک شرکت از محصولات خود میباشد تا نظر خریداران را به محاسن محصول ان شرکت در برابر دیگر شرکت ها جلب گردد بعضی مواقع این اشخاص یا شرکت ها حتی تلفن یا مشخصات خود را بعنوان یک شخص مستقل ارائه مینمایند تا موجبات جلب اطمینان و توجه افراد خریدار را به محصولات ان شرکت جلب نمایند این یک روش ارائه اطلاعات بررای افرایش فروش میباشد .

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر یا مشاهده انواع سیستم پیشرفته با سایت WWW.TJA777.COM مراجعه نموده و بر روی محصولات بالای صفحه اول و مشاوره برای کسب اطلاعات بیشتر کلیک نمائید یا با شماره 09123800094 تماس حاصل نمائید.

View items...

فلزیاب واندازه فاصله سرجستجوگر برای تشخیص هدف

در رابطه با فلزیاب و تغییر صدا تصویر یا عدد دیجیتالی یا لکه رنگ یا رنگ حرارتی در سیستمهای رادار زمینی دستی ، فلزیاب ، معدنیاب که دارای صدا یکسره میباشد  تغییر انها عمدتاً با فاصله یک تا یک و نیم متری از نظر ارتفاع تا هدف ایجاد میگردد و از نظر فاصله افقی به نسبت ابعاد هدف تغییر صدا یا تصویر یا عدد دیجیتالی تغییر در سیستم فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب ایجاد میگردد و تغییر ان با سیستمهای مربوطه قابل ارزیابی میباشد

سیستم فلزیاب فوق پیشرفته به شکلی طراحی میگردد که واکنش انرا در سطح کمتر از اهداف در عمق زیاد است و اصولاً اگراین دسته سیستمهای فلزیاب با صدا عمل نماید در زمان تمرین با صدا هدف باید یک متر تا یک متر و نیم با هدف فاصله داشته باشد تا واکنش فلزیاب صدا یکسره یا صدای زمینه را بهتر متوجه گردید.

 

 

برای مطالعه بقیه صفحات بر روی HOME بالا در سمت چپ صفحه  یا عدد صفحات در پائین هر صفحه کلیک نمائید.

تماس برای مشاوره و خرید 09123800094 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.COM

ادرس کانال تلگرام    @FELEZYABBOTیا شماره 09123800094  را در تلگرام ثبت یا SAVE نمائید درخواست کاتالوک ارسال نموده تا از طریق تلگرام برای شما ارسال گردد.

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز .

فلزیاب وشکل تشابه و تفاوت رادار هوائی با زمینی دستی

 فلزیاب انتنی یا فلزیاب راداری یا فلزیاب تصویری از فوق پیشرفته ترین فلزیاب دنیا میباشد که  مدارانها بنابررادار طراحی گردیده است البته این نوع فلزیاب ها باید دارای تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X و تفکیک و تشخیص EDIT و VDI DISC را داراباشد.

رادارهای فعلی که متخصصین بر روی ان فعالیت مینمایند متعلق به حرکت به سمت بالا یا جو یا هوای ازاد میباشد و مسیر حرکتی علائم متعلق به رادار کم یا بدون دردسر وموانع موجود در زمین میباشد و اینگونه شرایط در ساخت و طراحی و عملکرد رادار زمینی دستی میباشد که ساختار سازمانی انرا در رادار ها به یک دسته دیگر یا جدید تقسیم مینماید  ولی از نظر ساختار و ترکیب رادار زمینی دستی از همان اصول و شرایط و قوانین رادار در طراحی مدار بهره میبرد و به همین دلیل رادار زمینی دستی جزودسته رادار ها محاسبه میگردد ولی رادار زمینی دستی به نسبت رادار هوائی یا متعلق به سطح زمین دارای تفاوت در بعضی قسمتها در زمینه طراحی و واکنش سیستم فلزیاب نسبت به هدف میباشد و سیستم کنترل یا کالیبراسیون این نوع سیستمها فلزیاب فقط در اختیار تولید کنندکان رادار زمینی دستی و زیر دست ان فلزیاب و معدنیاب میباشد و برنامه های نرم افزاری ان در اختیار هیچکس به غیر از تولید کنندکان این سیستمها فلزیاب نمی باشد

 

 

برای مطالعه بقیه صفحات بر روی HOME بالا در سمت چپ صفحه  یا عدد صفحات در پائین هر صفحه کلیک نمائید.

تماس برای مشاوره و خرید 09123800094 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.COM

ادرس کانال تلگرام    @FELEZYABBOTیا شماره 09123800094  را در تلگرام ثبت یا SAVE نمائید درخواست کاتالوک ارسال نموده تا از طریق تلگرام برای شما ارسال گردد.

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز .

فلزیاب پیشرفته  و مهارت اشخاص در تشخیص رادار

سیستم رادار زمینی دستی یک طرح پیشرفته و نوین است که در موارد مختلف و علمی و فنی و صنعتی از ان بهره میبرند و متخصصین این امر در دنیا بسیار کم میباشند که طراحی و اظهار نظر نمایند و انکه میخواهد بررسی یا ارزیابی نماید حتماً باید طراح اینگونه سیستمها رادار زمینی دستی به واقعیت باشد و ادعای بی اساس ننماید و حتی در بعضی موارد به دلیل خاص بودن عملکر د این نوع سیستم مواردی از امورات فنی و عملکرد سیستم با موضوعات مربوط به رادار نیز متفاوت میباشد و در این موارد نیز کارشناسان امور رادار نمی توانند در رابطه با عملکرد و واکنش سیستمهای رادار زمینی دستی نظر بدهند زیرا شرایط طراحی این نوع سیستمها برای جذب به لایه های زیرین زمین میباشد .

 

 

 

 

برای مطالعه بقیه صفحات بر روی HOME بالا در سمت چپ صفحه  یا عدد صفحات در پائین هر صفحه کلیک نمائید.

 

تماس برای مشاوره و خرید 09123800094 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.COM

 

ادرس کانال تلگرام    @FELEZYABBOTیا شماره 09123800094  را در تلگرام ثبت یا SAVE نمائید درخواست کاتالوک ارسال نموده تا از طریق تلگرام برای شما ارسال گردد.

 

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

 

 

 

فلزیاب و نظریه کارشناسی توسط تخصصین طراح رادار

کارشناس فلزیاب در اصل طراح نقشه مدار فلزیاب است و ان عده ای که فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب را کپی نموده یا مفروشند فقط میتوانند از روی اطلاعات علمی و فنی نظریه دهند و از خود در زمینه فلزیاب مطلبی را ابراز ننمایند ان دسته از افراد که دارای اطلاعات در زمینه الکترونیک یا مخابرات میباشند نمی توانند بطور کامل و صحیح بر روی سیستمهای رادار زمینی دستی و فلزیاب یا معدنیاب ساخته و طراحی شده توسط دیگر ارائه کنندگان اظهار نظر نمایند زیرا رادار زمینی دستی دارای شرایط خاص خود میباشد و تلفیقی از موضوعات رادار که موارد الکترونیکی در ان بکار رفته است ، میباشد .

 

 

برای مطالعه بقیه صفحات بر روی HOME بالا در سمت چپ صفحه  یا عدد صفحات در پائین هر صفحه کلیک نمائید.

تماس برای مشاوره و خرید 09123800094 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.COM

ادرس کانال تلگرام    @FELEZYABBOTیا شماره 09123800094  را در تلگرام ثبت یا SAVE نمائید درخواست کاتالوک ارسال نموده تا از طریق تلگرام برای شما ارسال گردد.

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

 

فلزیاب و اصول قابل اطمینان برای عملکرد
هر طراحی بنابر نیاز بازار یا نوع فعالیت و قطعات روز دنیا اقدام به طراحی فلزیاب مینماید، که این طراحی عمدتا از اصول مدارات مغناطیس و فرکانس و استاتیک و رادار بهره میبرد و بعضی طراحان سبک های جدید تر و نوینی را ارائه مینماید که اصول ساختار هر سیستم فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب  این است که اهداف را ردیابی یا کاوش نماید بعضی از سیستمها فلزیاب توان قدرت نفوذ در عمق زیاد را داشته و تعدادی از آنها توانائی کاوش در عمق کم را دارند این بستگی به نوع سیستم فلزیاب و طراحی آن و توان در نظر گرفته شده برای آن مدل سیستم فلزیاب دارد آن سیستم فلزیاب  قابل اطمینان تر است که اپراتور یا کاربر در زمان تهیه آن  سیستم فلزیاب را با دست خود آزمایش نموده و بتواند هدف نمونه فرضی را کاوش نماید  البته در نظر داشته باشید که امکان دارد در مراحل اولیه قدرت عملیاتی اپراتور برای تشخیص محل هدف از نظر تغییر صدا یا حرکت آنتن یا تصویر کمتر از زمانی باشد که اپراتور تمرینات بیشتری نموده است

 

برای مطالعه بقیه صفحات بر روی HOME بالا در سمت چپ صفحه  یا عدد صفحات در پائین هر صفحه کلیک نمائید.

تماس برای مشاوره و خرید 09123800094 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.COM

ادرس کانال تلگرام    @FELEZYABBOTیا شماره 09123800094  را در تلگرام ثبت یا SAVE نمائید درخواست کاتالوک ارسال نموده تا از طریق تلگرام برای شما ارسال گردد.

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز .

فلزیاب ولوازم و قطعات الکترونیکی فلزیاب تحت لیسانس
تولید قطعات الکترونیک در بعضی کشورها تحت لیسانس یا لیسنس با اجازه شرکت های مادر به انجام میرسد و دارای کیفیت بالا میباشد.
شرکت های مادر بر روی قطعات الکترونیک تولید شده در دیگر کشورها نظارت داشته تا کیفیت مطلوب را دارا باشد زیرا میخواهند حسن شهرت خود را در اثر اشتباه دیگران از دست ندهند و رقابت در این زمینه تنگاتنگ میباشد و بازار جهانی را میخواهند از دست ندهند.
تولید قطعات الکترونیکی از نظر تکنولوژی مانند دیگر محصولات نمی باشد که تولید کنندگان کوچک بتوانند ان را با کیفیت پائین تولید نمایند.
در حال حاضر بزرگ ترین کشورهای تولیدکنندگان قطعات با اجازه از شرکت های بزرگ معتبر چین، تایلند،تایوان، مالزی و سنگاپورمیباشد که با کیفیت بالا قطعات الکترونیکی خود را ارائه مینمایند و بیشتری سهم بازار در اختیار چین و سنگاپور میباشد و دلیل در اختیار داشتن بازار جهانی کیفیت قطعات الکترونیکی این کشورها میباشد

 

برای مطالعه بقیه صفحات بر روی HOME بالا در سمت چپ صفحه  یا عدد صفحات در پائین هر صفحه کلیک نمائید.

تماس برای مشاوره و خرید 09123800094 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.COM

ادرس کانال تلگرام    @FELEZYABBOTیا شماره 09123800094  را در تلگرام ثبت یا SAVE نمائید درخواست کاتالوک ارسال نموده تا از طریق تلگرام برای شما ارسال گردد.

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

.

فلزیاب و ثبات بالا در سیستمهای دارای تفکیک

سیستمهای فلزیاب که دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X با تنظیم صحیح دارای ثبات خوبی میگردد .
در نوع صدا دار در صورتی که سیستم فلزیاب تنظیمات صدا مانند تن اجاست TONE ADJUST یا کلید PU/TON دارا باشد ایجاد ثبات در صدا سیستم فلزیاب را میتوان به حد مطلوب رساند.
در نوع تصویری انجام صحیح فیلتر بر روی تنظیمات برنامه میتواند جداسازی در لکه رنگ یا اعداد را با ثبات و واقعی ارائه نماید.
ایجاد ثبات در سیستم فلزیاب از وظایف اپراتور است که ان هم با انجام تغییرات در تنظیمات متناسب با صحنه کار و الیاژ و عمق عملی میباشد

ثبات در تشخیص از تنظیم متناسب سیستم فلزیاب در هر وضعیتی برای کاوش هدف پدید میاید

 

برای مطالعه بقیه صفحات بر روی HOME بالا در سمت چپ صفحه  یا عدد صفحات در پائین هر صفحه کلیک نمائید.

تماس برای مشاوره و خرید 09123800094 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.COM

ادرس کانال تلگرام    @FELEZYABBOTیا شماره 09123800094  را در تلگرام ثبت یا SAVE نمائید درخواست کاتالوک ارسال نموده تا از طریق تلگرام برای شما ارسال گردد.

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز .

 

 

فلزیاب و نداشت اطلاعات توسط فروشنده

تعدادی اشخاص فکر میکنند اطلاعاتی از سیستم فلزیاب را ارائه کننده در اختیارشان قرارنداده است و برای همین بهانه های مختلف از خود در میاورند تا به ان اطلاعات دست یابند که چنین چیزی نمی باشد زیرا ارائه کنندگان سیستم فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب اطلاعاتی عام و در حد عملکرد اولیه سیستم فلزیاب را دارا میباشند و اطلاعاتی برای انجام عملیات در مناطق مختلف را دارا نمی باشند.
عملکرد حرفه ای با سیستم فلزیاب از تمرین اپراتور بنابر اطلاعات اولیه بدست میاید و هیچ تولید کننده یا ارائه دهنده ای دارای اطلاعات حرفه ای جامع در همه زمینه ها نمی باشد

 

برای مطالعه بقیه صفحات بر روی HOME بالا در سمت چپ صفحه  یا عدد صفحات در پائین هر صفحه کلیک نمائید.

تماس برای مشاوره و خرید 09123800094 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.COM

ادرس کانال تلگرام    @FELEZYABBOTیا شماره 09123800094  را در تلگرام ثبت یا SAVE نمائید درخواست کاتالوک ارسال نموده تا از طریق تلگرام برای شما ارسال گردد.

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز .

فلزیاب و نقطه زنی در عمق زیاد برای اهداف

اگر بخواهیددر روش نقطه زنی یا DC یک هدف را در عمق زیاد کاوش نمایید بهتراست تنظیمات مربوط به قدرت و ولتاژ را بالا برده و بهره تشعشع را افزایش دهید یا تنظیمات مربوط به سطح و حجم یا ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X بر روی اهداف کوچک یا یک طبقه پائین تر از اندازه واقعی هدف قرار دهید و در این شرایط سیستم را به صورتی تنظیم نمایید که مابین ولتاژ بالا و تشعشع بالا کمترین نویز توسط سیستم برای کاوش یک هدف پدید آید

 

برای مطالعه بقیه صفحات بر روی HOME بالا در سمت چپ صفحه  یا عدد صفحات در پائین هر صفحه کلیک نمائید.

تماس برای مشاوره و خرید 09123800094 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.COM

ادرس کانال تلگرام    @FELEZYABBOTیا شماره 09123800094  را در تلگرام ثبت یا SAVE نمائید درخواست کاتالوک ارسال نموده تا از طریق تلگرام برای شما ارسال گردد.

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

فلزیاب و قدرت تشخیص هدف از منابع
یک سیستم که بتواند هدف فرضی را کاوش نماید و هدف را بنابر اندازه تفکیک نماید نشانه توان ان سیستم در تشخیص میباشد.
بعضی اشخاص با سیستم یک هدف فرضی را کاوش مینمایند اما در صحنه اصلی کار موفقیتی کسب نمی نمایند این ربطی به توانائی سیستم ندارد بلکه مربوط به توانائی اپراتور در تشخیص نوع تنظیمات متناسب با ان صحنه کارو الیاز و عمق هدف میباشد و همین افراد به ارائه کنند یا تولید کننده سیستم مراجعه و اعلام مینمایند سیستم توان کاوش ندارد که این امر درست نمی باشد زیرا سیستم یک هدف فرضی را کاوش مینماید مشخصه توان ان سیستم در تفکیک یا کاوش هدف میباشد .

 

 

برای مطالعه بقیه صفحات بر روی HOME بالا در سمت چپ صفحه  یا عدد صفحات در پائین هر صفحه کلیک نمائید.

تماس برای مشاوره و خرید 09123800094 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.COM

ادرس کانال تلگرام    @FELEZYABBOTیا شماره 09123800094  را در تلگرام ثبت یا SAVE نمائید درخواست کاتالوک ارسال نموده تا از طریق تلگرام برای شما ارسال گردد.

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

صفحه9 از9