فلزیاب
مشاوره

مشاوره (125)

Children categories

فلزیاب

فلزیاب (11)

بلاگ و سایتی که ازیک شرکت یا سیستم بد گودئی مینمایند متعلق به خود ان شرکت میتواند باشد یا توسط اشخاص وابسته به این شرکت به انجام رسد. زیرا یک روش تبلیغاتی برای اینکه توجه دیگران را جلب نمایند و موجب تحقیق و مقایسه بین شرکت ها برای خریدار پدید اید یک روش تبلیغاتی اتهام و تهمت زدن و بدگوئی نمودن یک شرکت از محصولات خود میباشد تا نظر خریداران را به محاسن محصول ان شرکت در برابر دیگر شرکت ها جلب گردد بعضی مواقع این اشخاص یا شرکت ها حتی تلفن یا مشخصات خود را بعنوان یک شخص مستقل ارائه مینمایند تا موجبات جلب اطمینان و توجه افراد خریدار را به محصولات ان شرکت جلب نمایند این یک روش ارائه اطلاعات بررای افرایش فروش میباشد .

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر یا مشاهده انواع سیستم پیشرفته با سایت WWW.TJA777.COM مراجعه نموده و بر روی محصولات بالای صفحه اول و مشاوره برای کسب اطلاعات بیشتر کلیک نمائید یا با شماره 09123800094 تماس حاصل نمائید.

View items...
پنج شنبه, 02 فروردين 777 11:05

ردیاب انتنی جیوه ای

Written by

فلزیاب و کربن یا ذغال و مواد معدنی سنگین یا در هم امیخته در توان تشخیص سیستم در عمق

فلزیاب بنابرعلائم دریافت شده از خود واکنش نشان میدهد و بعضی علائم بازتاب گردیده در صحنه کار نزدیک به علائم هدف  تعیین گردیده در سیستم فلزیاب میباشد و این علائم میتواند بر روی هر نوع فلزیاب از هر کجا دنیا باشد ایجاد خطا نموده و تشخیص فلزیاب را منحرف نماید .

حال اگر سیستم فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب را با بالاترین توانائی   نسبت وضعیت مواد معدنی و منابع صحنه کار و الیاژ هدف تنظیم نموده ولی علائم شبیه به هدف مورد نظر در ان محدوده پراکنده شده باشد یا علائم منابع یا مواد معدنی بصورتی در صحنه کار پراکنده گردد که توان علائم هدف مورد نظر را تحت تاثیر قراردهد موجب میگردد که تشخیص فلزیاب برای هدف اصلی در عمق کاهش یابد.

در مناطقی که با فلزیاب عمل مینمائید در صحنه کار لایه های در سطح یا زیرین زمین از منابعی مانند گچ یا اهک یا کربن یا ذغال یا الودگی سیلیس یا اکسید باشد توان تشخیص و عمق فلزیاب را کاهش داده یا منحرف مینماید  .

در مناطق الوده به منابع ناسازگار با یکدیگر یا در هم ریخته  مشخصات علائم هدف میتواند  نسبت به شرایط اولیه یا در یک  موقعیت سازگار متفاوت گردد که در این حالت اپراتور یا کاربر حرفه ای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X را نسبت به موقعیت مواد معدنی و منابع صحنه کار و الیاژ هدف تغییر داده تا سیستم فلزیاب بتواند بین هدف واقعی و غیر واقعی را تشخیص داده و توان عمق گیری هدف واقعی به حد مطلوب یا استانه برسد.

بازتاب این علائم توسط سیستم فلزیاب باید قابل شناسائی باشد در صورتیکه سیستم علائم هدف اصلی را نتواند مورد ارزیابی قرار دهد کانال انحرافی ایجاد میگردد.

تنظیمات مربوط به تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLDیا تارگت ایکس TARGETX و زمین GEB یا اتو ترک AUTO TRACK یا انواع تراک ها یا هرکدام از اینها در سیستم فلزیاب تعیین شده باشد میتواند در افزایش توان  سیستم فلزیاب  را برای تشخیص علائم در منطقه برای رفع موانع انحرافی افزایش دهد

ردیاب انتنی جیوه ای یک سیتم فلزیاب ساده است زیرا در دسته انتن سیستم فلزاب انتنی از جیوه بهره برده نمی شود بلکه از مواد اکتیو یا رادیو اکتیو بهره برده میشود و چون عام نمی دانند این مواد اکتیو و رادیو اکتیو چه میباشد که در سیستم فلزیاب انتنی حرفه ای بکار برده میشود و برای نداشتن اطلاعات از مواد اکتیو یا رادیو اکتیو این عده از جیوه در دسته انتن فلزیاب انتنی بهره میبرند که جیوه تحت ثاثیر شرایط واکنش یکسان از خود نشان نمی دهد و همین امر موجب میگردد که سیستم فلزیاب انتنی جیوه ای از خطا بالای برخورد است و درمناطقی که مواد مانند مانند گچ یا اهک یا کربن یا ذغال یا الودگی سیلیس یا اکسید باشد انحراف در تشخیص سیستم ردیاب جیوه ای افزایش می یابد زیرا این مواد بر روی جیوه اثر بالای دارد و عمق و تشخیص هدف توسط فلزیاب جیو ه ای انتنی ازبین میرود و برای همین است که شرکت های سازنده معتبر سیستم فلزیاب انتنی از مواد اکتیو و رادیو اکتیو در ساخت فلزیاب انتنی بهره میبرند و یک سیستم فلزیاب حرفه ای از هر نوع که باشد باید دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X باشد.

 

برای مطالعه بقیه صفحات بر روی HOME بالا در سمت چپ صفحه  یا عدد صفحات در پائین هر صفحه کلیک نمائید.

تماس برای مشاوره و خرید 09123800094 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.COM

ادرس کانال تلگرام    @FELEZYABBOTیا شماره 09123800094  را در تلگرام ثبت یا SAVE نمائید درخواست کاتالوک ارسال نموده تا از طریق تلگرام برای شما ارسال گردد.

ردیاب انتنی جیوه ای

پنج شنبه, 21 -2664 11:02

روش ساخت ردیاب انتنی

Written by

فلزیاب و نزدیکی طلا GOLD یا مس COPPER

اهداف از نظر نوع طلا GOLD با مس COPPER از دید سیستم ها فلزیاب بنابر جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE به همدیگر نزدیک میباشد.

در بیشتر مواقع این منابع از دید فلزیاب های دنیا به یکدیگر نزدیک میباشد یا با همدیگر ترکیب شده اند.

به همین نسبت در جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE ان طبقات اهدافی که به یکدیگر نزدیک میباشند  میتواند علائم را  برای  سیستم فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب به شگل هدف مورد نظر اپراتورایجاد نمایدو سیستم فلزیاب را در تشخیص هدف واقعی منحرف نماید.

 در نتیجه برای انجام عملیات تشخیص در زمان تمرین میتوانید از انواع اهداف از نوع گوناگون بهره ببرید تا بتوانید تاحد ممکن توان تشخیص اهداف را از یکدیگر را مشخص نمائید و جدا سازی ان را تجربه نمائید.

 این موضوع که طلا GOLD و مس COPPER از دیدگاه سیستم فلزیاب به یکدیگر نزدیک میباشد امری عادی است و تعدادی از منابع و اهداف نیز به مرور زمان علائم شبیه به طلا را در اطراف خود ایجاد مینمایند که میتواند سیستم فلزیاب را به سمت خود بعنوان طلا منحرف نماید و تشخیص بین یک هدف واقعی از غیر واقعی با تغییر در تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X را تشخیص داد و سیستمهای فلزیاب که دارای این نوع تنظیمات نمی باشد این اختیار به کاربر یا اپراتور داده نمی شود که بتواند بین هدف واقعی از غیر واقعی را تشخیص دهد همه این نوع عملیات تفکیک اهداف واقعی از دیگر منابع بستگی به تجربه اپراتور یا کاربر داشته و این تغییر در تنظیمات از وظائف اپراتور یا کاربر است.

روش ساخت ردیاب انتنی که در شبکه های اجتماعی یا اینترنت میباشد مربوط به سیستمها فلزیاب انتنی پیشرفته و دقیق نمی باشد و در اصل یک اطلاعات اولیه و عامیانه میباشد که در صورت ساختن ان متوجه میشوید که دارای توانائی بالای در تشخیص اهداف از یکدیگر نمی باشد و روش ساخت ردیاب انتنی حرفه ای فقط در اختیار شرکت های معتبر میباشد که هرگز این اطلاعات را در اختیار عام قرارنمیدهند و ساخت فلزیاب انتنی نیازمند داشتن اطلاعات کامل در طراحی و ساخت ان میباشد که در اختیار کسی یا فردی به غیر از شرکت های معتبر فروشنده و تولید کننده فلزیاب انتنی نمی باشد این عده که این اطلاعات از ساخت فلزیاب انتنی را بر روی شبکه های اجتماعی یا اینترنت قرارمیدهند در اصل نمی توانند فلزیاب انتنی حرفه ای را ساخته و برای اینکه توانائی سیستم فلزیاب انتنی را در دیدگاه عام خراب نماید اقدام به قراردادن روش ساخت ردیاب انتنی فاقد اصول و قوانین فلزیاب انتنی حرفه ای بر روی شبکه های اجتماعی یا اینترنت نموده تا با ساخت این نوع فلزیاب انتنی اعتماد عام را به فلزیاب انتنی از بین ببرند در زمان خرید سیستم فلزیاب انتنی اموزش دیده و یک هدف پنهان شده در سطح و عمق را خود شخصاً پیدا نمائید و متوجه گردید که یک فلزیاب انتنی ساخت یک شرکت معتبر و دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X تا چه اندازه قدرت و توانائی بالای نسبت به فلزیاب پالسی دارد.

 

 

برای مطالعه بقیه صفحات بر روی HOME بالا در سمت چپ صفحه  یا عدد صفحات در پائین هر صفحه کلیک نمائید.

تماس برای مشاوره و خرید 09123800094 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.COM

ادرس کانال تلگرام    @FELEZYABBOTیا شماره 09123800094  را در تلگرام ثبت یا SAVE نمائید درخواست کاتالوک ارسال نموده تا از طریق تلگرام برای شما ارسال گردد.

 

پنج شنبه, 21 -2664 11:02

اموزش ساخت ردیاب انتنی

Written by

فلزیاب و تفکیک اهداف و خطا در تشخیص منابعی مانند قوطی کنسرو

فلزیاب بنابر ان علائمی که از هدف دریافت مینماید از خود واکنش نشان میدهد و این علائم در سیستمهای فلزیاب پیشرفته دنیا که توان تفکیک و عمق زیاد را دارد بسیار ظریف میباشد و برای همین است که در سیستمهای فلزیاب پیشرفته از عملکرد فلزیاب انتنی یا فلزیاب تصویری یا فلزیاب صدا یکسره از نوع فرکانس القائی یا جذبی بهره برده میشود که بتواند این علائم را دریافت و در داخل مدار بصورت و اکنش حرکت انتن یا تصویر یا صدا مشخص نماید و در این نوع سیستمهای فلزیاب ذکر گردیده از صفحه نمایشگر دیجیتال بهره برده نمی شود زیرا این نوع علائم دارای شرایط جریان و انرژی و امواجی میباشد که قابل تبدیل به بر روی صفحه نمایشگر دیجیتال نمی باشد و سیستم تبدیل کننده این علائم بر روی صفحه نمایشگر دیجیتال میتواند خطا را در نوع واکنش بر روی صفحه نمایشگردیجیتال ایجاد نماید زیرا قسمت مدار تبدیلی این اطلاعات به صفحه نمایشگردیجیتال تغییرات در شرایط علائم را پدید میاورد و برای همین از فلزیاب انتنی با حرکت انتن و فلزیاب تصویری با لکه رنگ تصویری یا در نوع لکه رنگ تفکیک رنگ با عدد VDI یا برنامه COL PRO و فلزیاب با صدا یکسره بهره برده میشود که سیستم فلزیاب بتواند هر نوع تغییر را بنابر تنظیمات در عمق زمین کاوش نماید و واکنش سیستم فلزیاب از این دسته علائم را با دقت و کمترین تغییر از حالت اولیه  بصورت حرکت انتن یا صدا یکسره یا تصویر مشخص نمایدو صفحه نمایشگر دیجیتال بیشتر در سیستمهای فلزیاب پالسی کاربرد داشته بخاطر اینکه علائم مربوط به یک هدف در عمق کم قابل تشخیص است و چون سیستم فلزیاب پالسی دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC نمیباشد نمی توان علائم ظریف یا خاص را تشخیص دهد و اگر از این نوع تنظیمات نیز در سیستم پالسی یا VLF یا BFO و ... بکار برده شود سیستم تبدیل کننده علائم این نوع سیستمها فلزیاب بر روی صفحه نمایشگر دیجیتال دچار تغییر میگردد و نمی تواند اهداف را در عمق زیاد تفکیک یا کاوش نماید

منابع و اهداف اهنی یا اهداف الیاژی که از دید سیستمها فلزیاب شبیه اهداف غیر اهنی میباشد یا علائمی شبیه یک هدف غیراهنی از اهداف اهنی منتشر میگردد موجب میشود که سیستمها فلزیاب این مواد اهنی را بجای هدف غیراهنی مانند طلا GOLD اشکار نماید.

اهداف زنگ زده یا اکسید شده میتواند علائمی مانند طلا را برای سیستمهای فلزیاب دنیا پدید اورد البته بعضی مواقع زمانیکه این اهداف زنگ زده از محل اصلی خود خارج یا جدا گردد امکان دارد دیگر سیستم فلزیاب این اهداف جابجا شده را بعنوان یک هدف مانند طلا نشان ندهد و این موضوع مربوط به ارتباط اینگونه اهداف با منابع اطراف خود میباشد.

این نوع خطا بیشتر در سیستمهای فلزیاب ولتاژ القائی یا فلزیاب پالسی ایجاد میگردد و در سیستمهای فلزیاب انتنی یا فلزیاب تصویری یا فلزیاب صدا یکسره  این موضوع به ندرت پیش میایدزیرا تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میتواند نوع هدف را از یکدیگر تفکیک نماید مگر انکه اپراتور یا کاربر تنظیمات را متناسب با الیاژ یا مواد معدنی و منابع صحنه کار متناسب تنظیم نگردد و اشتباه در تنظیمات پدید اید خطا در تشخیص فلزیاب ایجاد میگردد.

 

اموزش ساخت ردیاب انتنی بسیار ساده است ولی ساخت یک فلزیاب انتنی حرفه ای نیازمند تجربه و داشتن اطلاعات کامل از ساخت سیستم فلزیاب انتنی یا فلزیاب ردیاب انتنی میباشد و زیرا ساخت فلزیاب انتنی یا فلزیاب ردیاب انتنی باید با شرایط و قوانین ساخت سیستم فلزیاب انتنی به انجام برسد و محاسبات ساخت فلزیاب انتنی یا ردیاب انتنی در اختیار افراد عادی نمی باشد و شرکت های فروشنده معتبر این اطلاعات را در اختیار هر شخص یا بصورت عام در اختیار دیگران قرار نمیدهد و انچه که در اختیار شما بصورت عام یا عمومی در اینترنت یا شبکه های اجتماعی قرار میدهند اموزش ساخت ردیاب انتنی حرفه ای نمی باشد و عده ای برای اینکه بخواهند شرکت های معتبر فروشنده فلزیاب انتنی را در دید دیگران خراب نمایند و بگویند که ساخت فلزیاب انتنی ساده است و نیاز به تجربه نداشته تا بتوانند با تخریب فلزیاب انتنی سیستمهای فلزیاب پالسی خود را که توانائی عملکرد فلزیاب انتنی را در تفکیک و عمق زیاد ندارد به خریدار بفروشند و خود شما در زمان خرید فلزیاب توان سیستم فلزیاب را برای تفکیک و عمق گیری بدست اورید و بخواهید یک هدف را در سطح و عمق پنهان نموده و خود شما پیدا نمائید و به توان سیستم فلزیاب دست یابید و برای این است که از روی اموزش ساخت ردیاب انتنی در شبکه های اجتماعی یا اینترنت اقدام به ساخت فلزیاب انتنی یا دسته انتن خالی مینمائید دارای توانائی بالای نبوده و در عمل دارای خطا زیاد در تشخیص هدف میباشد

 

 

 

برای مطالعه بقیه صفحات بر روی HOME بالا در سمت چپ صفحه  یا عدد صفحات در پائین هر صفحه کلیک نمائید.

تماس برای مشاوره و خرید 09123800094 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.COM

ادرس کانال تلگرام    @FELEZYABBOTیا شماره 09123800094  را در تلگرام ثبت یا SAVE نمائید درخواست کاتالوک ارسال نموده تا از طریق تلگرام برای شما ارسال گردد.

 

پنج شنبه, 21 -2664 11:02

فلزیاب ردیاب انتنی

Written by

فلزیاب و منابع همگن هدف

سیستمهای فلزیاب پیشرفته از نظر ساختار تفکیک و تشخیص از فرایند ذکر گردیده در جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE بهره میبرند و دید سیستم فلزیاب بنابر این جدول عمل مینماید و اهداف و منابع در اثر مرور زمان دچار تغییراتی میگردد که این تغییرات بر روی علائم سیستم و علامت بازتابی تشخیص اهداف از یکدیگر یا منابع اثر مستقیم گذاشته و موجب میگردد که سیستمها نتوانند بین این علائم شبیه یا نزدیک به هم تفاوتی قائل گردند و یکی از عوامل انحراف سیستم در تشخیص این علائم موازی یکدیگر نیز میتواند باشد.

منابع و اهدافی که علامتی شبیه به هم را بازتاب نمایند و حتی از یک طبقه نباشند اهداف یا منابع هم شکل یا هم مکان یا همگن نیز میگویند.

دید سیستمها دارای توانائی ترکیب تشخیص ساختار ملکولی اهداف را از جنبه علائم را دارند و این علائم اگر شدت بار بیشتری از یون یا جریان و انرژی و نیروی ایستا در حال فعال شدن را داشته باشد برای سیستم معادل علائم تعیین شده را فراهم اورد وباعث میگردد که  تحت تاثیر این چنین شرایط  نقطه واقعی و تشخیص منبع علامت متناسب یک هدف اصلی  از دید سیستم جهت جداسازی دور گردد.

انچه که از داخل الیاژ یا بافت یک هدف پدید میاید اطراف خود را به مرور زمان تحت نیرو و جریان و انرژی خود قرار میدهد که این تبادل و تعادل میتواند علائمی با تراکنش دیگری نسبت به علائم اصلی هدف یا منابع در صحنه کار پدید اورد و علائم سیستم را به سمت خود جذب نماید و کانال انحرافی را شکل بدهد.

در رابطه با اهداف اکسید شده یا زنگ زده که از محل اصلی خود خارج نشده اند در مرور زمان این وضعیت پدید میاید.

سیستمهای که دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص و سطح و حجم و سرعت و تراک میباشند این عامل توسط اپراتور تا حدود زیادی قابل اعمال میباشد تا توان سیستم برای جداسازی اهداف و منابع هم شکل افزایش یابد.

سیستمهای دوربین حرارتی یا رادار زمینی دستی یا انتنی یا فرکانس القائی توان عملیات اپراتور را برای جدا سازی با وضعیت مطلوب تری روبرو مینمایند.

 

برای مطالعه بقیه صفحات بر روی HOME بالا در سمت چپ صفحه  یا عدد صفحات در پائین هر صفحه کلیک نمائید.

تماس برای مشاوره و خرید 09123800094 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.COM

ادرس کانال تلگرام    @FELEZYABBOTیا شماره 09123800094  را در تلگرام ثبت یا SAVE نمائید درخواست کاتالوک ارسال نموده تا از طریق تلگرام برای شما ارسال گردد.

فلزیاب ردیاب انتنی

فلزیاب و تفکیک و خطا در سیستم انتنی و رادار زمینی دستی

فلزیاب انتنی یا فلزیاب راداری که دارای نقشه مدار فلزیاب میباشد و مدار فلزیاب انتنی  یا فلزیاب راداری دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X باشد یک سیستم فلزیاب با کیفیت بالا میباشد و به اپراتور یا کاربر اختیار تغییر در تشخیص فلزیاب را میدهد و با این تغییرات در تنظیمات یا تعیین تنظیمات درست نسبت به مواد معدنی و منابع صحنه کار و الیاژ هدف میزان خطا میتواند کاهش یافته یا ازبین برود و اپراتور یا کاربر را در تشخیص نوع هدف و دیگر منابع کمک نماید.

سیستمهای فلزیاب انتن دار یا انتنی یا رادار زمینی دستی یا مرکب یا ترکیبی بصورت عمومی توانائی بالای از نظر تفکیک و تشخیص را دارامیباشد.

به دلیل نوع طراحی مدار سیستم فلزیاب انتنی یا فلزیاب راداری  که دارای  تنظیمات ذکر گردیده باشد  خطا بسیار پائین تری  به نسبت سیستم فلزیاب کوئلی و فلزیاب لوپی و فلزیاب ولتاژ القائی و فلزیاب پالسی کمتر میباشد .

سیستم فلزیاب انتن دار یا فلزیاب انتنی یا فلزیاب ترکیبی یا فلزیاب مرکب این توان را دارد که با تغییر تنظیمات بین اهداف واقعی از دیگر منابع که شبیه هدف مورد نظر است و موجب خطا در تشخیص سیستم فلزیاب میگردد ار بین ببرد.

 سیستمهای فلزیاب انتن دار و فلزیاب کوئلی و فلزیاب لوپی و فلزیاب پالسی از هر نوع که باشند یکسری خطا مشترک یا اساسی و پایه ای را دارا هستند مانند واکنش بر روی شوره و نمک و گچ وتکه ساروج و اشغال باستانی و ....... و سیسلیس و اکسید اهن و کربنات میتواند بر روی واکنش همه سیستمهای فلزیاب تاثیر نامطلوب گذاشته و خطا را در سیستم فلزیاب افزایش دهدولی سیستمهای فلزیاب که دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس میباشد با تغییر تنظیمات میتواند وضعیت یک منبع مزاحم را از دیگر منابع تغییر دهد.

 

دستگاه گنج یاب تصویری امریکائی همان دستگاه فلزیاب تصویری میباشد و بعضی فروشندگان فلزیاب برای ایجاد بازار داغ برای سیستمهای فلزیاب خود از کلمه گنج یاب بهره میبرند و ان دسته که فلزیاب ایرانی ساخته و به ان رنگ و لعاب میدهند ابراز مینمایند که دستگاه گنج یاب امریکائی را میفروشند تا اطمینان خریدار را برای فروش فلزیاب خود ایجاد نمایند با انکه این نوع سیستمهای فلزیاب عمدتاً ساخت ایران میباشد و فروشندگان ان در ایران سایت یا بلاگ یا شبکه اجتماعی با نام خارجی را ایجاد نموده و چند خط تلفن اینترنتی با شماره متعلق به دیگر کشوره خریدار ی نموده یا دفاتری در کشورهای اطراف ایران باز نموده تا بتوانند فلزیاب ایرانی خود را با نام دیگر ی یا دستگاه گنج یاب امریکائی بفروش برسانند و بعد از خرید پاسخگوی نسبت عدم توان سیستم خود در زمینه گنج را نداشته باشند و همین عامل خطا در سیستم فلزیاب موجب میگردد که شخصی یا شرکتی نمی تواند ادعا نماید که سیستم فلزیاب که ارائه مینماید گنج یاب است

 

برای مطالعه بقیه صفحات بر روی HOME بالا در سمت چپ صفحه  یا عدد صفحات در پائین هر صفحه کلیک نمائید.

تماس برای مشاوره و خرید 09123800094 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.COM

ادرس کانال تلگرام    @FELEZYABBOTیا شماره 09123800094  را در تلگرام ثبت یا SAVE نمائید درخواست کاتالوک ارسال نموده تا از طریق تلگرام برای شما ارسال گردد.

دستگاه گنج یاب تصویری امریکائی

پنج شنبه, 21 -2664 11:02

پیشرفته ترین گنج یاب جهان

Written by

فلزیاب و خطا و انحراف

اینکه تولیدکننده یا ارائه کننده سیستمیهای فلزیاب ادعا نماید سیستم فلزیاب یا جستجوگر ارائه شده هیچگونه خطائی ندارد یک اغراق بزرگ میباشد و مانند این است که بگویند انسان بینا دید ندارد زیرا زمانیکه علائم در دید سیستم فلزیاب بنابر تنظیمات قرار میگیرد از طریق سیستم فلزیاب یا هرنوع یابنده مورد ارزیابی قرارگرفتهو نسبت به ان هدف که سیستم فلزیاب تشخیص دهد قابل ازریابی است به ان واکنش نشان میدهد

 علائم اهداف و منابع در صحنه کار بطور طبیعی منتشر میگردد و در اثر انتشار علائم یا دریافت علائم سیستم فلزیاب در ان محدوده از خود واکنش نشان میدهد.

زمانیکه سیستم فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب اقدام به دریافت علائم بازتاب شده از هدف و منابع  مینماید ان علائمی را بعنوان هدف مشخص مینماید که در سیستم فلزیاب قابل تشخیص بنابر تنظیمات تعیین شده باشد  

بازتاب یا برگشت علائم هدف و دیگر منابع در منطقه پراکنده شده و همزمان به سمت سیستم فلزیاب بازمیگردد و این بازگشت علائم توسط سیستم فلزیاب جذب یا دریافت میگردد و سیستم فلزیاب اقدام به اندازه گیری یا تشخیص یا شبیه سازی ان علائم دریافتی مینماید و هرکدام از این علائم با تنظیمات سیستم فلزیاب در تشخیص همسو باشد سیستم فلزیاب  به ان واکنش نشان داده و بصورت علامت حرکت انتن یا صدا یا لکه رنگ تصویری انرا اشکار مینماید این علامت میتواند صدا یا حرکت انتن یا لکه رنگ یا تصاویر یا اعداد یا تصاویر حرارتی و.....باشد.

در درون سیستمهای فلزیاب یا یابنده یا کاوشگر از هرنوع  جذبی یا استاتیکی یا تغییر ولتاژِ یا فرکانسی یا انتنی باشد تشخیص منابع علائم هم شکل یا موازی بایکدیگر یا ترکیب شده میتواند کانال انحرافی را از منبع علائم هدف اصلی به خوبی مجزا ننماید یا علائم یک هدف یا منبع مزاحم باعث تشخیص اشتباه و خطا سیستم فلزیاب در تشخیص نوع هدف گردد و در اینجا است که سیستم فلزیاب موجب میگردد که اپراتور در تشخیص هدف اصلی دچار خطا گردد و این خطا از نوع تشخیص اپراتور یا کاربر بر روی تنظیمات سیستم فلزیاب میباشد.

ذات کلی سیستمهای فلزیاب یا کاوشگر که از فرکانس و ولتاژ و تشعشع و امواج و انرژی و جریان بهره میبرد از منابع و شرایط اطراف تاثیرپذیرفت و بر روی تشخیص سیستم فلزیاب از هر نوع و هر مدل و ساخت هر جای دنیا باشد موثرمیباشد و از انجا که جریان و انرژی و فرکانس و علائم دارای ذات نسبی میباشد موجب میگردد که واکنش سیستم فلزیاب نیز نسبی باشد و اگر خطا در تنظیمات باشد سیستمها فلزیاب نیز در تشخیص دچار خطا میگردد.

در صورتیکه سیستم فلزیاب  دارای تنظیم تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC بنابر جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALEو سطح و حجم بنابر ترشهولد THRESHOLD و تارگت ایکس TARGETX و سرعت SPEED و تراک TRACK و زمین GEB باشد اپراتور میتواند تا حدودی ازاین حالت بحرانی و تاثیرپذیری بکاهد. تا سیستم فلزیاب بتواند مرکز هدف واقعی را مشخص نماید

 

پیشرفته ترین گنج یاب دنیا که وجود خارجی ندارد زیرا گنج یاب خود یک کلمه تبلیغاتی میباشد و پیشرفته ترین گنج یاب دنیا در اصل همان پیشرفته ترین فلزیاب دنیا میباشد و پیشرفته ترین فلزیاب دنیا دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC بنابر جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALEو سطح و حجم بنابر ترشهولد THRESHOLD و تارگت ایکس TARGETX و سرعت SPEED و تراک TRACK و زمین GEB میباشد و این چنین فلزیاب با این نوع تنظیمات به اپراتور یا کاربر اجازه میدهد با تعیین نوع تنظیمات یا تغییر تنظیمات میزان خطا را در سیستم فلزیاب به انجام رسانده و بین هدف واقعی و غیر واقعی را تشخیص دهد این نوع فلزیاب با این نوع تنظیمات پیشرفته ترین فلزیاب دنیا میباشد ولی با این نوع فلزیاب نیز نمی تواند تولید کننده فلزیاب یا فروشنده فلزیاب ادعا نماید که پیشرفته ترین گنج یاب دنیا رادارد فقط میتواند بگوبد پیشرفته ترین فلزیاب دنیا را دارد.

 

برای مطالعه بقیه صفحات بر روی HOME بالا در سمت چپ صفحه  یا عدد صفحات در پائین هر صفحه کلیک نمائید.

تماس برای مشاوره و خرید 09123800094 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.COM

ادرس کانال تلگرام    @FELEZYABBOTیا شماره 09123800094  را در تلگرام ثبت یا SAVE نمائید درخواست کاتالوک ارسال نموده تا از طریق تلگرام برای شما ارسال گردد.

 

پنج شنبه, 21 -2664 11:02

فلزیاب ارزان و خوب

Written by

فلزیاب و اثر منابع و اهداف جابجا شده در همان محدوده

در صورتیکه با فلزیاب در زمان تمرین از روی یک هدف چند بار عبور نموده  یا بر روی ان محل چند بار بر روی یک هدف تست یا ازمایش نموده اید و سپس محل هدف را در همان محدوده تعویض نموده یا  جابجا نمائید سیستم فلزیاب  به ان نقطه قبلی باز پاسخ میدهد زیرا در ان نقطه علائم بین هدف و سیستم فلزیاب با یکدیگر برخورد نموده و علائم هدف در ان نقطه بازتاب داشته است و زمانیکه هدف را جابجا مینمائید فلزیاب میتواند به ان نقطه قبلی از خود واکنش نشان دهد.

در عملیات با فلزیاب انتنی وقتی که هدف نمونه را قرارداده و پیدا نمودید و در همان نقطه جای هدف را تعویض نمودید و دوباره جستجو نمائید حرکت اولیه انتن بر روی محل  قبلی هدف نمونه میباشد و سپس به سمت هدف اصلی تغییر جهت میدهد.

در سیستم فلزیاب صدادار یکسره نیز به همین صورت است زمانیکه هدف را در یک نقطه قرار داده و هدف را برداشته و دوباره بر روی همان نقطه فلزیاب را عبور دهید  تغییر صدا خواهید داشت .

در فلزیاب تصویری نیز اگر هدف را زده یا محدوده انرا مشخص نمائید و سپس از هدف نمونه را از ان نقطه برداشته و دوباره تصویر گیری نمائید علائم ان هدف اشکار میگردد.

فلزیاب اگر در یک محدوده بر روی هدف عمل نموده و هدف را بردارید سیستم فلزیاب به همان نقطه قبلی و اکنش نشان داده یا در مرحله اول بعد از جابجائی هدف از نقطه اولی  به محل قبلی نسبت به محل جدید واکنش نشان دهد و چنین واکنشی میتواند از عامل علائم بین سیستم فلزیاب و طلایاب یا گنج یاب و هدف که در ان محدوده اولی انباشته گردیده و بر اطراف خود نیرو وارد اورده است ایجاد گردد و سیستم فلزیاب مجدداً به ان نقطه اولیه پاسخ دهد و این پراکندگی در محیط صحنه کار از دیگر منابع و اهداف هم طبقه نیز امکان انحراف را افزایش میدهد.

در نتیجه برخورد علائم سیستم فلزیاب با یک هدف یا منبع میتواند ان محدوده را برای مدتی الوده به جریانات خود نماید و سیستم فلزیاب بر روی ان نقطه واکنش نشان دهد حتی اگر ان هدف را از محل اولیه به محل جدید تغییر دهید سیستم فلزیاب میتواند به نقطه اولیه یا قبلی واکنش نشان دهد.

اهداف قدیمی نیز که مدت زیادی در یک محدوده قرار داشته و از ان محل خارج میگردند بر اثر وارد نمودن  شرایط خود بر اطراف محل میتواند ان شرایط در ان موقعیت ماتند یک حوزه مغناطیس یا نیروی ایستا را از خود به جا بگذارد و در اثر تغییر بجا مانده سیستم فلزیاب از هر نوع و هر مدل در دنیا باشد به ان نقطه واکنش نشان دهد و موجب انحراف سیستم فلزیاب  در تشخیص هدف گردد.

 فلزیاب ارزان و خوب ان فلزیابی میباشد که بتواند نسبت به دیگر فلزیاب ها که دیگر شرکت ها و افراد میفروشند توانائی بالای داشته و بتواند یک هدف پنهان شده را خود خریدار در زمان خرید در سطح و عمق تفکیک و پیدا نماید تعدادی از شرکت های معتبر برای تولید و فروش بالا اقدام با ساخت فلزیاب ارزان و خوب با کیفیت بالا نموده و برای اینکه رقابت را در دست داشته باشند قیمت فلزیاب را ارزان با کیفیت خوب به بازار ارائه مینمایند و این شرکت ها سعی مینمایند از لوازم جانبی بیخودی که هزینه سیستم فلزیاب را بالا میبرد خود دارای نموده و یک فلزیاب با ظاهر ساده ولی توانائی بالا به بازار ارائه نمایندزیرا عملکرد فلزیاب مهم است شکل ظاهری نمیتواند قدرت فلزیاب را مشخص نماید عده ای از افراد یا شرکت ها ظاهر و لوازم جانبی با هزینه بالا را ربر روی سیستم فلزیاب قرار میدهند که در توان عمق و تفکیک فلزیاب اثر خاصی نداشته و فقط برای جلب خریدار است.

 

 

 

 

برای مطالعه بقیه صفحات بر روی HOME بالا در سمت چپ صفحه  یا عدد صفحات در پائین هر صفحه کلیک نمائید.

 

تماس برای مشاوره و خرید 09123800094 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.COM

 

ادرس کانال تلگرام    @FELEZYABBOTیا شماره 09123800094  را در تلگرام ثبت یا SAVE نمائید درخواست کاتالوک ارسال نموده تا از طریق تلگرام برای شما ارسال گردد.

 

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

پنج شنبه, 21 -2664 11:02

فلزیاب ارزان

Written by

 فلزیاب و خطوط دیواره اطراف هدف

فلزیاب را باید بگونه ای با ان عمل نمود که محدوده اطراف هدف را مشخص نماید زیرا واکنش بر روی محدوده هدف به مرکز هدف نزدیک میباشد و زوایا و اضلاع اطراف را بدست اورید و به یکدیگر وصل نمائید دیواره هدف بدست میاید و این دیواره هدف محدوده ای است که واکنش سیستم فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب در این محدوده یا دیواره هدف با مرکز هدف شبیه یکدیگر میباشد و اپراتور یا کاربر باید مرکز هدف را در این محدوده مشخص نماید اصولاً در ابطه با اهداف بزرگ یا اهداف قدیمی پیدا نموده دیواره و مرکز هدف یک اصل بریا موفقیت اپراتور یا کاربر است و در رابطه کاوش اهداف قدیمی با قدمت بالای صد سال همین پیدا نمودن مرکز هدف قدیمی میباشد و اکثراً که با سیستم فلزیاب در این زمینه موفق نمیگردندعدم مهارت اپراتور یا کاربر در تشخیص مرکز هدف میباشد

در زمان عملکرد با فلزیاب هر هدف در اطراف خود زوایا و اضلاع و دیواره و شعاعی از علائم مربوط به خود و مواد معدنی و منابع صحنه کار ایجاد مینماید. که این علائم را باید از علائم مربوط به مرکز هدف جدا نموده تا بتواند اپراتور یا کاربر مرکز هدف را تشخیص دهد.

در صحنه کار که دارای الودگی یا ناسازگاری مواد معدنی و منابع میباشد خطوط و اضلاع و زوایا اطراف هدف بزرگ تر از اندازه هدف شکا میگیرد و این خطوط و اضلاع در صورتیکه با شرایط نامناسب صحنه کار روبرو گردد موجب میشود شعاع و اضلاع و زوایا متعلق به هدف دارای شکلی نامنظم گردد و این وضعیت نامتعادل خطوط و اضلاع و زوایا را پراکنده تر یا بزرگتر از شکل واقعی خود در پهنه اطراف هدف ایجاد مینماید و بعضی این خطوط با دیگر منابع  همراه و ترکیب میگردد و در بعضی مواقع این علائم موازی یکدیگر میگردد و این توازن جدید در علائم یک نیرو ترکیبی با توان و شدت و نیروی بالاتری  نسبت به موقعیت اصلی علائم هدف میگردد و این پدیده از دید سیستم فلزیاب میتواند خیلی شبیه به وضعیت هدف اصلی باشد  سیستم فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب نتواند بین علائم هدف و این علائم شکل گرفته ترکیبی در ان محدوده را مشخص نماید موجب میگردد که سیستم فلزیاب نقطه دارای شرایط با تراکم و علائم با توان بالاتر را بعنوان نقطه مرکز هدف مشخص نماید یا سیستم فلزیاب  نقطه دیگر را بعنوان مرکز هدف تشخیص دهد یا موجب میگردد که سیستم فلزیاب به ان موقعیتی یا  نقطه ای که  علائم با تراکم بالاتری دارد از خود واکنش نشان داده  و ازانجا که علائم ترکیبی  در چنین وضعیتی خود را شبیه علائم هدف که در تنظیمات تعیین گردیده نشان میدهد درصد خطا را در سیستم فلزیاب افزایش میدهد اپراتور یا کاربر حرفه ای میتواند با تغییر تنظیمات بین علائم ترکیبی و علائم متعلق به خود هدف را از یکدیگر جدا نماید تا مرکز هدف واقعی را مشخص نماید.

خطوط خورشیدی یا ستاره ای از علائمی شکل میگرد که از ترکیب علائم هدف و مواد معدنی و منابع صحنه کار میباشد به دلیل ان به این نوع خطوط خورشیدی یا ستاره ای میگویند که زوایا و اضلاع دیواره این نوع اهداف دارای نظم و تناسب بصورت مربع یا مستطیل نمی باشد و دارای زوایای به شکل ستاره دارد که زوایا نوک پره ستاره میتواند دارای تراکم بالا از علائم باشد  و در یکی یا چند از زوایا وشکل خطوط خورشیدی یا ستاره ای در اطراف یک هدف به راحتی براثر منابع صحنه کار پدید میاید و نیروهای وارده صحنه کار بر روی هدف در این روایا یک جریان پرشتاب ناپایدار را پدید میاورد که یک جریان شبیه  هدف را بصورت انرژی در محدوده هدف جابجا مینماید و این انتقال جابجائی به ارامی به انجام میرسد اما در اثر برخورد علائم سیستم فلزیاب این جریان تخلیه یا رها و بازتاب شده به سمت سیستم فلزیاب میگردد و این بازتاب در ان نقطه یا زاویه ای قوی تر است که زمین صحنه کار در ان نقطه دارای هوازدهی یا سست تر یا نرمتر نسبت به دیگر نقاط در ان محدوه میباشد  و متقابلاً سیستم فلزیاب از هر نوع و ساخت هر کجای دنیا باشد به اینگونه نقطه واکنش نشان میدهد.

 

فلزیاب ارزان هم باشد باید توجه نمائید دارای چه نوع تنظیم میباشد و توان تفکیک و عمق گیری ان به چه میزان میباشد زیرا تولید کنندگان بزرگ سعی مینمایند فلزیاب با کیفیت بالا را با قیمت ارزان به بازار ارائه نمایند تا در بازار رقابت موفق باشند  و بازار فلزیاب را در اختیار خود قراردهند و زمانیکه یک فلزیاب را خریداری مینمائید اموزش دیده و یک هدف را در سطح و عمق کاوش نمائید نشانه قدرت ان سیستم فلزیاب میباشد و بعضی مواقع مشاهده گردیده است که بعضی افراد که فلزیاب گران تر از قیمت واقعی میفروشند برای منحرف نمودن ذهن خریدار ابراز مینمایند که فلزیاب ارزان کیفیت ندارد به گفته اینگونه افراد یا شرکت های فروشنده فلزیاب توجه ننمائید و در زمان خرید توان ان فلزیاب را مشاهده نمائید و بعضی نیز فلزیاب با ظاهری شکیل درست نموده و بعنوان فلزیاب خارجی با قیمت گران بفروش رسانده و دیگر سیستمهای فلزیاب را ضعیف معرفی مینمایند با زهم به گفته این اشخاص توجه ننموده و عملکرد فلزیاب را در نظر داشته باشید.

 

 

 

 

برای مطالعه بقیه صفحات بر روی HOME بالا در سمت چپ صفحه  یا عدد صفحات در پائین هر صفحه کلیک نمائید.

 

تماس برای مشاوره و خرید 09123800094 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.COM

 

ادرس کانال تلگرام    @FELEZYABBOTیا شماره 09123800094  را در تلگرام ثبت یا SAVE نمائید درخواست کاتالوک ارسال نموده تا از طریق تلگرام برای شما ارسال گردد.

 

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

 

پنج شنبه, 21 -2664 11:02

فلزیاب قدرتمند

Written by

فلزیاب و نوع سیستمها در مدل واکنش

فلزیاب قدرتمند میتواند سیستم فلزیاب باشد که بتواند اهداف را در سطح و عمق تفکیک نموده و پیدا نماید که این موضوع را در زمان خرید بعد از اموزش برای خریدار قابل رویت است که بعد از اموزش هدف پیدا شده را در سطح و عمق خود پیدا نماید نشانه فلزیاب قدرتمند است و در سیستمها فرکانس القائی یا جذبی که دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد این قدرت را به اپراتور یا کاربر میدهد که با تعیین تنظیمات نوع هدف را در سیستم فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب مشخص نموده و بتواند بین هدف واقعی با دیگر منابع را تشخیص دهد

واکنش سیستمها فلزیاب بستگی به نوع طراحی  نقشه مدار فلزیاب دارد بعضی سیستمها فلزیاب با حرکت انتن و تعدادی با صدا و گروهی با  تصویر از خود واکنش نشان میدهد و تشخیص هر کدام از این واکنش ها به نوع تنظیمات سیستم فلزیاب و شرایط تنظیم فلزیاب میباشد.

در فلزیاب ها عده ای با صدا و عده ای با تصویرو گروهی با انتن و دسته ای با حرارت یا بخشی با صفحه نمایشگر یا تصویر  میباشد.

سیستمها فلزیاب میتواند با ترکیب یا مرکب بودن این واکنشها با یکدیگر قرارداده شود یا واکنش تنها یا جداگانه در سیستم فلزیاب قرارداده شده باشد سیستم فلزیاب ترکیبی که از فوق پیشرفته ترین فلزیاب دنیا میباشد دارای چند نوع عملکرد فلزیاب انتنی یا فلزیاب تصویری یا فلزیاب انتنی و فلزیاب تصویری و فلزیاب صدادار یکسره در در یک سیستم فلزیاب میباشد این نوع سیستم فلزیاب که به ان فلزیاب ترکیبی میگویند توان عملیاتی و تشخیص اهداف را با شرایط واکنش گوناگون دارد.

در هر صورت سیستم فلزیاب میتواند با هر نوع واکنشی با تجربه اپراتور یک هدف را کاوش نماید.

 

 

 

 

برای مطالعه بقیه صفحات بر روی HOME بالا در سمت چپ صفحه  یا عدد صفحات در پائین هر صفحه کلیک نمائید.

 

تماس برای مشاوره و خرید 09123800094 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.COM

 

ادرس کانال تلگرام    @FELEZYABBOTیا شماره 09123800094  را در تلگرام ثبت یا SAVE نمائید درخواست کاتالوک ارسال نموده تا از طریق تلگرام برای شما ارسال گردد.

 

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

پنج شنبه, 21 -2664 11:02

طلایاب اجاره ای

Written by

فلزیاب نحوه و روش انواع واکنش در ردیابی یا جستجو برای موفقیت

فلزیاب یک وسیله است و در اصل مهارت اپراتور یا کاربر است که میتواند با فلزیاب موفقیت در جستجو دارد تضمین نماید البته نوع فلزیاب که دارای تنظیمات مربوط به تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد که به اپراتور یا کاربر این اجازه و اختیار را میدهد که با تعیین نوع هدف و ابعاد ان در هر وضعیتی بتواند ین هدف واقعی و دیگر منابع را تشخیص دهد

روشهای تعیین محدوده هدف با فلزیاب برای نوع حرکتی یا شعاع زنی و نقطه زنی در صحنه کارمتفاوت است ولی مختصات یابی در جهت بدست اوردن دیواره و مرکز هدف شرایط یکسان را دارد و باید توسط کاربر با اپراتور محدوده دیواره هدف با دقت مشخص گردد تا درپی ان بتوان مرکز هدف را درست تعیین نمود

برای اهداف از یک طبقه اما با الیاژ گوناگون که در ترکیب ان هدف دخیل میباشد باید نوع تشخیص تنظیمات را متناسب با ترکیب الیاژ همان هدف در سیستم فلزیاب تعیین نموده تا عملیات جستجو هدف با موفقیت به انجام برسد یا میتوان ابراز نمود که پیدا نمودن هدف واقعی  نیازمند تنظیم مختص به همان نوع شرایط هدف و مواد معدنی و منابع صحنه کار میباشد و این نوع تشخیص شرایط نوع هدف و مواد معدنی و منابع صحنه کار در تنظیمات سیستم فلزیاب باید توسط اپراتور به انجام رسد و هر واکنشی که سیستم فلزیاب نسبت به یک نقطه یا محدوده نشان دهد بنابر تنظیم تعیین شده و تشخیص اپراتور یا کارب میباشد و اگر اپراتور یا کاربر در انجام تنظیمات اشتباه نماید میتواند موجب تشخیص خطا در سیستن فلزیاب گردد.

درنتیجه برای کاوش و ردیابی یک هدف در صحنه کار متفاوت اپراتور باید تنظیمات متعلق به همان هدف و محدوده را در سیستم فلزیاب تعیین نماید و  رابطه بین نوع الیاژ هدف و مواد معدنی و منابع صحنه کار در تنظیمات سیستم فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب امری است مهم که شرایط موفقیت را برای تشخیص هدف اصلی در ان محدوده افزایش میدهد

ارتباط بین سیستم فلزیاب و نحوه تنظیم ان برای موفقیت یا پیدا نمودن هدف اصلی از دیگر منابع اصلی مهم است که توسط اپراتور یا کاربر به وجود میاید و این موفقیت در اثر تمرین و تجربه و کسب مهارت اپراتور یا کاربر ایجاد میگردد و اگر کاربر یا اپراتور تجربه کامل برای تنظیم فلزیاب در شرایط گوناگون را نداشته باشد نمیواند سیستم فلزیاب را متناسب با ان صحنه کار و الیاژ هدف تنظیم نماید و اکثر اپراتور یا کاربر ها که در صحنه کار اصلی به موفقیت دست نمی یابند از نداشته تجربه و تشخیص در تنظیمات سیستم فلزیاب و شکل و نوع واکنش فلزیاب به اهداف از روی حرکت انتن یا صدا یا لکه رنگ در فلزیاب تصویری میباشد

در زمان تمرین اپراتور یا کاربر باید بر روی اهداف گوناگون و در عمق متفاوت تمرین نموده تا رابطه تنظیمات و واکنش سیستم فلزیاب بر روی انواع اهداف مشخص گردد و اگر فقط یک هدف مورد نظررا اپراتور یا کاربر بخواهد مورد جستجو قراردهد میتواند اهداف دیگر را در ان محدوده قرارداده تا مطمئین گردد که سیستم فلزیاب به دیگر اهداف نمونه قرارداده شده واکنش نشان نمی دهد یا با تغییر تنظیمات شکل واکنش با دیگر اهداف را مشخص نموده و بدست اورد رابطه با کاوش یک هدف فرضی نمونه اپراتور باید بتواند ردیابی و شعاع زنی و حرکتی و نقطه زنی را با دقت و بنابر شرایط اصولی به انجام رساندتا به تجربه و مهرت کامل دست یابد تا در صحنه کار اصلی به انجام رساند تا موجب موفقیت برای پیدا نمودن هدف اصلی گردد.

اینکه عملیات در یک نقطه میتواند هدف را بخوبی کاوش نماید و در منطقه دیگر نمی تواندهمان هدف یا شبیه ان را کاوش نماید مربوط به تغییر شرایط وضعیت هدف یا مواد معدنی و منابع صحنه کار میباشد یا میتوان ابراز نمود در یک منطقه با تنظیمات مربوط به همان منطقه سیستم فلزیاب به خوبی پاسخ میدهد ولی با تغییر محدوده و منطقه عملیاتی جستجو دیگر سیستم فلزیاب پاسخ صحیح نمی دهد و در این شرایط باید اپراتور یا کاربر تنظیمات را تغییر داده تا سیستم فلزیاب متناسب با تشخیص هدف در صحنه کار جدید گردد و اگر اپراتور یا کاربر نتواند تنظیمات را متناسب با صحنه کار جدید تنظیم نماید عوامل خطا در تشخیص فلزیاب را افزایش میدهد

در صورتیکه یک اپرتور حرفه ای باشد اما در یک منطقه برای کاوش اهداف باستانی با روش کاوش یک هدف نمونه موفق نگردد ربطی به توانائی سیستم فلزیاب برای کاوش ان هدف ندارد بلکه اثار باستانی فلزی وغیر فلزی بطور طبیعی کانال انحرافی برای تشخیص سیستم فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب ایجاد مینماید و همین امر در روش کاربرد اثار باستانی نیازمند تجربیاتی مربوط به فعالیت در زمینه کاوش اثار باستانی میباشد که هیچکدام از دارندگان طراحی و تولید این سیستمها فلزیاب در دنیا  اطلاعات دقیقی در زمینه کاوش اثار باستانی ندارند تا در اختیار خریداران قرار دهند و هر نوع اطلاعاتی که به خریداران قرارداد میشود از روی امکانات طراحی عمومی سیستم فلزیاب میباشد. و کسب مهارت و تجربه برای هر نوع فعالیت با فلزیاب از وظایف خود اپراتور یا کاربر است

طلایاب اجاره ای  همان فلزیاب اجاره ای است زیرا تمامی سیستمهای که در زمینه پیدا نمودن فلزات بکار میرود میتواند فلزیاب باشد و کلمه طلایاب فقط یک استعاره تبلیغاتی است  و با شرایطی که در بالابیان گردید هر فرد که بخواهد با یک سیستم فلزیاب موفق به پیدا نمودن هدف مورد نظر گردد باید تجربه و مهارت کامل بر روی فلزیاب داشته باشد و اگر خود شما بخواهید با یک سیتم فلزیاب اجاره ای عمل نمائید در یک مدت گوتاه به این تجربه دست نخواهید یافت و امکان موفقیت کاهش میابد و اگر خود دارنده سیستم فلزیاب یا طلایاب که اجاره میدهد بخواهد برای شما دستگاه فلزیاب بزند مشخص نیست واقعاً دارای مهارت کامل است که هدف واقعی را برای شما مشخص نماید و اگر این شخص اجاره دهند انقدر مهارت داشت که هدف اصلی یا طلا را پیدا نماید برای خود طلا را پیدا مینمود و دیگر سیستم طلایاب را اجاره نمی داد که کسب دارمد نماید البته توجه نمائید که این عده برا کسب اطمینان شما ابراز مینمایند که اگر هدف وجود داشت با شما شریک میشود یا اگر هدف پیدا شد از شما میخرد و اگر نبود اجاره دستگاه طلایاب را میگیرد و این افراد هر جا را دستگاه میزنند میگویند هدف وجود ندارد و مبلغ اجاره خود را میگیرند تا کسب درامد نماید  در نتیجه بهتر است خود شما یک سیستم فلزیاب خریداری نموده و بر روی ان کسب تجربه نمائید تا موفق گردید زیرا دادن مبلغ اجاره در چند شب میتواند برابر خرید یک سیستم فلزیاب خوب باشد که حتی اگر با سیستم فلزیاب خریداری شده موفق هم نگردید سیستم فلزیاب متعلق به خود شما میباشد و در هر موقعیتی میتوانید از ان بهره ببرید

 

 

 

 

 

برای مطالعه بقیه صفحات بر روی HOME بالا در سمت چپ صفحه  یا عدد صفحات در پائین هر صفحه کلیک نمائید.

 

تماس برای مشاوره و خرید 09123800094 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.COM

 

ادرس کانال تلگرام    @FELEZYABBOTیا شماره 09123800094  را در تلگرام ثبت یا SAVE نمائید درخواست کاتالوک ارسال نموده تا از طریق تلگرام برای شما ارسال گردد.

 

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

صفحه2 از9