فلزیاب
مشاوره

مشاوره (125)

Children categories

فلزیاب

فلزیاب (11)

بلاگ و سایتی که ازیک شرکت یا سیستم بد گودئی مینمایند متعلق به خود ان شرکت میتواند باشد یا توسط اشخاص وابسته به این شرکت به انجام رسد. زیرا یک روش تبلیغاتی برای اینکه توجه دیگران را جلب نمایند و موجب تحقیق و مقایسه بین شرکت ها برای خریدار پدید اید یک روش تبلیغاتی اتهام و تهمت زدن و بدگوئی نمودن یک شرکت از محصولات خود میباشد تا نظر خریداران را به محاسن محصول ان شرکت در برابر دیگر شرکت ها جلب گردد بعضی مواقع این اشخاص یا شرکت ها حتی تلفن یا مشخصات خود را بعنوان یک شخص مستقل ارائه مینمایند تا موجبات جلب اطمینان و توجه افراد خریدار را به محصولات ان شرکت جلب نمایند این یک روش ارائه اطلاعات بررای افرایش فروش میباشد .

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر یا مشاهده انواع سیستم پیشرفته با سایت WWW.TJA777.COM مراجعه نموده و بر روی محصولات بالای صفحه اول و مشاوره برای کسب اطلاعات بیشتر کلیک نمائید یا با شماره 09123800094 تماس حاصل نمائید.

View items...
پنج شنبه, 21 -2664 11:02

فلزیاب مختصات یابی

Written by

 

 

فلزیاب و مختصات یابی

فلزیاب در عملیات مختصات یابی دقیق است که میتواند موفقیت را اپراتور یا کاربر با انجام عملیات صحیح به انجام رساند.

عملکرد با فلزیاب و روش مختصات یابی یا بدست اوردن محدوده و دیواره هدف توسط اپراتور قابل انجام میباشد.

اپراتور میتواند به روشهای ابتکاری در ترسیم نقشه سطح زمین یا تنظیمات سیستم فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب مختصات را بر روی صفحه نمایشگر در نوع تصویری یا سطح زمین با فلزیاب انتنی یا فلزیاب کوئلی یا لوپی و فلزیاب تصویری ترسیم نموده یا بدست اورد.

در مجموع نوع عمومی مختصات یابی بصورت لکه رنگ در فلزیاب تصویری در صفحه نمایشگر و ترسیم عملی نقشه محدوده هدف بر روی زمین از شرایط ترسیم اضلاع و زوایا و نقاط و خطوط مقابل و همجوار هدف بهره میبرد.

انواع مختصات یابی ترسیم شده بر روی سطح زمین وجود دارد به صورت حرکت مثلثی، مربعی ، چهار ضلع و زاویه که عملکرد بر روی این نوع روشها بستگی به نوع عملیات و سیستم فلزیاب  دارد که اپراتور از ان بهره میبرد.

 در مدل فلزیاب انتن دار یا فلزیاب انتنی یا فلزیاب رادرای بکار گیری همه این روشها در مختصات یابی قابل انجام است و در مدل کوئلی یا لوپی یا سنسور دار یا فلزیاب تصویری  جستجو تا حدودی محدودتر میگردد اما اپراتور میتواند از بیشتر روشها بهره ببرد تا مختصات وضعیت هدف را مشخص نماید .

در روش فلزیاب انتن دار یا فلزیاب انتنی کاوش مسیر هدف از نقطه مقابل و نقطه زاویه اریب و پهلو موازی با هدف با هم متفاوت است و باید رعایت گردد که در مقابل هدف یا به پهلو انتن برعکس پاسخ میدهد.

 در عملکرد با کوئل یا لوپ یا سنسور نیز همین وضعیت پدید میاید و پاسخ سیستم فلزیاب به نسبت اندازه هدف با فاصله بیشتری از مرکز هدف به انجام میرسد که اپراتور یا کاربر باید دیوراه هدف را از چهار طرف بدست اورده تا مرکز هدف را با دقت مشخص نماید   .

ترسیم مختصات حرکت سیستم فلزیاب از موارد مهم در تشخیص حدود هدف میباشد.

 

 

 

 

برای مطالعه بقیه صفحات بر روی HOME بالا در سمت چپ صفحه  یا عدد صفحات در پائین هر صفحه کلیک نمائید.

 

تماس برای مشاوره و خرید 09123800094 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.COM

 

ادرس کانال تلگرام    @FELEZYABBOTیا شماره 09123800094  را در تلگرام ثبت یا SAVE نمائید درخواست کاتالوک ارسال نموده تا از طریق تلگرام برای شما ارسال گردد.

 

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

 

 

پنج شنبه, 21 -2664 11:02

فلزیاب و تعادل سرجستجوگر

Written by

 

فلزیاب و تعادلسرجستجوگر

فلزیاب در حین جستجو باید درحالت تعادل بر روی سطح زمین حرکت داده شود و سرجستجوگر یا کوئل یا لوپ یا سنسور یا مادون قرمزیا انتن متناسب و با تعادل نسبت به سطح زمین حرکت داده شود

متعادل و صحیح نگه داشتن کوئل یا لوپ یا انتن  یا دوربین حرارتی راداری سنسور یا مادون قرمز و هر نوع سرجستجوگری میتوان تشخیص نقطه مرکز هدف را بهتر مشخص نماید.

حرکت با سرجستجوگر یا انتن یا کوئل یا سنسور یا کوئل یا لوپ  در سیستمهای فلزیاب  از مهمترین موضوعات در زمینه انجام عملیات بر روی صحنه کار برای کاوش محدوده و مرکز هدف میباشد.

زاویه نگه داشتن سرجستجوگر ، کوئل ، لوپ ، آنتن یا سنسور یا دوربین حرارتی راداری درپاسخ دادن سیستم فلزیاب به محدوده و دیواره و نقطه یابی و نقطه زنی  مرکز هدف در هر دو روش حرکتی MOTION  یا تفکیکی یا غیر حرکتی DC ، NON MATION غیر تفکیکی تاثیر دارد .

نامتعال یا با زاویه قرار گرفتن و بی حرکتی یا حرکت اضافه سرجستجوگر عبارتند از کوئل و لوپ و سنسور و انتن یا دوربین حرارتی راداری یا سرجستجوگرمادون قرمزموجب میگردد که در سیستم فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب واکنش نامتناسب یا اضافه در صدا یا رنگ یا لکه رنگ یا تصاویر واعداد و حرکت انتن میگردد .

در یک نقطه یا یک محل ثابت قراردادن کوئل و لوپ و سنسور و انتن یا دوربین حرارتی راداری یا سرجستجوگر مادون قرمز یا سنسور نوری نسبت به سطح زمین باعث بر هم خوردن تعادل تشخیص در سیستم فلزیاب میگردد و موجب عکس العمل نامطلوب در تشخیص سیستم فلزیاب  میگردد.

البته این موضوع در رابطه با فلزیاب پالسی که کوئل یا لوپ را در هوا و دور از سطح زمین ثابت نگهداشته و هدف را از جلو ان عبور میدهند یا در فلزیاب پالسی زمین را که به صورت دیوار میباشد  کنده و بین کوئل یا لوپ خاک وجود داشته و زیر دیوار را کنده و کوئل یا لوپ را ثابت نگهداشته و هدف را در ان قسمت کنده شده دیوار در زیر زمین حرکت میدهند هم موجب بی تعادلی در تشخیص هدف نمیگردد و این روش نمی تواند نشان دهنده توان سیستم فلزیاب پالسی و تعادل در ان باشد زیرا در این حالت ان اپراتور یا کاربر حساسیت سیستم فلزیاب پالسی را نسبت به ان نقطه تنظیم نموده تا بی تعادلی در سیستم فلزیاب پالسی پدید نیاید که این امر برای انجام عملیات در حالت حرکت با کوئل یا لوپ برای اهداف در زیر زمین شکل نخواهد گرفت و با همین تنظیم فلزیاب پالسی در تشخیص دچار بی تعادلی و و اکنش بیخودی بر روی صدا میگردد.

در سیستمهای فلزیاب دارای سر جستجوگر از نوع سنسور الترا سونیک و لیزر یا مادون قرمز روش جستجو با شرایط همان سیستم فلزیاب  باید به انجام برسد تا عامل موفقیت را افزایش دهد.

 

 

 

 

 

برای مطالعه بقیه صفحات بر روی HOME بالا در سمت چپ صفحه  یا عدد صفحات در پائین هر صفحه کلیک نمائید.

 

تماس برای مشاوره و خرید 09123800094 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.COM

 

ادرس کانال تلگرام    @FELEZYABBOTیا شماره 09123800094  را در تلگرام ثبت یا SAVE نمائید درخواست کاتالوک ارسال نموده تا از طریق تلگرام برای شما ارسال گردد.

 

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

 

 

پنج شنبه, 21 -2664 11:02

فلزیاب و حرکت با کام منظم

Written by

 

 

فلزیاب و حرکت با کام منظم در یابنده Detector

عملیات کاوش با فلزیاب باید با حرکت ارام و منظم و پیوسته به انجام برسد منظم بودن در حرکت با کوئل یا انتن یا سنسور یا لوپ یا مادون قرمز یا هر نوع سرجستجوگر دیگر با کام و حرکت منظم و دقیق باید به انجام برسد این دقت و نظم در کام برداشتن تعادل در تشخیص علائم توسط سیستم فلزیاب یا گنج یاب یا طلایاب را افزایش میدهد.

حرکت با فلزیاب و کام منظم برای بدست اوردن مختصات صحیح بر روی سطح صحنه کار از عوامل مهم در شرایط بدست اوردن محدوده واقعی هدف میباشد.

درست گام یا قدم برداشتن با کوئل و لوپ وحرکت با آنتن یا سنسور یا دوربین حرارتی راداری یا رادار حرارتی یا فلزیاب در به دست آمده محل صحیح مرکز هدف موثر است و در روش حرکتی تفکیکی قدم یا گام برداشتن و درست به چپ و راست رفتن و رعایت فاصله بین جارو نمودن با کوئل و لوپ یا گام برداشتن با آنتن یا سرجستجوگردر بین زوایا و اضلاع توانائی تشخیص در نوع هدف را در فلزیاب افزایش میدهد .

حرکت با فلزیاب بین اضلاع و زوایا و و مثلث و مربع در روش انتن دار یا سنسوری یا حرارتی یا راداری باید با دقت رعایت گردد تا اپراتور بتواند محدوده دیواره یا مسیر و جهت هدف اصلی را بدست اورد.

جستجو با مسیر و جهت منظم و مرتب و به دست اوردن اضلاع و زوایا با ترکیب مرتب میتواند اپراتور را در بدست اوردن مرکز هدف واقعی اپراتور را یاری نماید.

حرکت منظم و متعادل با سر جستجوگر در تشخیص و تفکیک فلزیاب نیز میتواند اپراتور را یاری نماید

در فلزیاب انتنی یا فلزیاب راداری برداشتن کام منظم بر روی خطوط بین زوایا و نقطه مقابل هدف موجب میگردد که شکل مختصات اطراف هدف متناسب و دقیق باشد و این تناسب بین اضلاع و زوایا دیواره داخلی هدف و نقطه یابی را برای تشخیص نقطه مرکز هدف افزایش میدهد

در فلزیاب تصویری برداشتن کام منظم بر روی خطوط بین زوایا ومحدوده هدف موجب میگردد که شکل مختصات اطراف هدف متناسب و دقیق باشد و این تناسب بین اضلاع و زوایا دیواره داخلی هدف و نقطه یابی را برای تشخیص نقطه مرکز هدف توسط لکه رنگ منظم  افزایش میدهد تا بین لکه رنگ منظم که متعلق به هدف است با لکه رنگ های نامنظم تشخیص اشکار گردد

در فلزیاب های که با صدا عمل مینماید کام منظم برداشتن و مشخص نمودن اولین صدا یا تغییر صدا میتواند نشانه دیواره هدف یا نزدیک هدف باشد و در این شرایط اپراتور یا کاربر باید از چهار طرف محدوده دیواره هدف که نقطه یابی شده است به سمت مرکز هدف حرکت نموده و از چهار طرف نقطه مرکز هدف را مشخص نماید.

کام درست و منظم برداشت و ترسیم مختصات اطراف هدف میتواند به مشخص شدن مرکز هدف کمک نماید

 

 

برای مطالعه بقیه صفحات بر روی HOME بالا در سمت چپ صفحه  یا عدد صفحات در پائین هر صفحه کلیک نمائید.

تماس برای مشاوره و خرید 09123800094 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.COM

ادرس کانال تلگرام    @FELEZYABBOTیا شماره 09123800094  را در تلگرام ثبت یا SAVE نمائید درخواست کاتالوک ارسال نموده تا از طریق تلگرام برای شما ارسال گردد.

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

 

برای مطالعه بقیه صفحات بر روی HOME بالا در سمت چپ صفحه  یا عدد صفحات در پائین هر صفحه کلیک نمائید.

 

تماس برای مشاوره و خرید 09123800094 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.COM

 

ادرس کانال تلگرام    @FELEZYABBOTیا شماره 09123800094  را در تلگرام ثبت یا SAVE نمائید درخواست کاتالوک ارسال نموده تا از طریق تلگرام برای شما ارسال گردد.

 

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

 

 

پنج شنبه, 21 -2664 11:02

فلزیاب نقطه زنی گنج

Written by

 

 فلزیاب نقطه زنی گنج

فلزیاب  نقطه یابی یا نقطه زنی DC در یابنده یا دتکتور

فلزیاب بنابر تنظیم انجام گرفته میتواند محدوده هدف و سمت و جهت انرا مشخص نماید و هر هدف دارای محدوده اطراف یا دیواره هدف را دارا میباشد و مابین اضلاع و زوایا دیواره هدف مرکز هدف وجود دارد.

عملیات تشخیص با فلزیاب بین دیواره تا مرکز هدف را نقطه یابی میگویند و ارزیابی و مشخص نمودن مرکز هدف را نقطه زنی DC مینامند که نقطه مرکز هدف در دیواره هدف قراردارد.

هرگونه کاوش با فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب بر روی  مرکز هدف یا ان نقطه ای را که سیستم فلزیاب  بر روی ان واکنش نشان میدهد نقطه زنی DC میگویند.

اهداف با شرایط صحنه کار و مرور زمان میتوانند در اطراف خود وضعیتی را پدید بیاورد که چند محدوده را بعنوان مرکز هدف برای سیستم فلزیاب ایجاد نماید.

 این موضوع در زمینه کار با فلزیاب های دنیا بیشتر در مناطق باستانی یا میراث فرهنگی یا شهرها و ابنیه تاریخی یا برای اثار باستانی پیش میاید و یکی دیگر از دلایلی که پیدا نمودن مرکزگنج یا اثار باستانی برای اپراتور نیازمند تجربه و مهارت بالامیباشد همین موضوع میتواند باشد.

بیشتر مواقع زمانیکه با فلزیاب برای کاوش اهداف قدیمی عمل مینمائید سیستم فلزیاب ان محدوده و نقطه ای را بعنوان  وضعیت هدف مشخص مینماید که در تنظیمات تعیین گردیده است حال اگر تنظیمات هماهنگ و متناسب با نوع الیاژ هدف و صحنه کار تنظیم گردیده باشد سیستم فلزیاب میتواند نقطه یابی را بخوبی به انجام رسانده و محدوده وجود هدف در ان منطقه را مشخص نماید ولی برای تعیین نقطه مرکز هدف که نقطه زنی میباشد دقت نیاز است زیرا اهداف قدیمی یا باستانی علائم خود را در اطراف خود منتشر نموده یا تبادل مینمایند که تبادل و جابجائی محدوده وسیعی را در اطراف هدف در بر گرفته یا علائم هدف به  اطراف خود غلبه مینماید و در مقابل مواد معدنی و منابع نیز بر روی علائم هدف اثرگذاشته و این تقابل بین علائم هدف و علائم مواد معدنی و منابع که تاثیرگرفته از مغناطیس و خواص مغناطیسی اهداف و مواد معدنی میباشددر یک نقطه یا محدوده اطراف هدف علائم بیشتر با یکدیگر درگیر است یا فشار بر روی یکدیگر دران نقطه بالاتر است و این تراکم نیرو و جریان انرژی موجب میگردد که سیستم فلزیاب به این نقطه پرتراکم از خود واکنش نشان دهد و این امر نقطه زنی در کاوش اهداف باستانی یا گنج با فلزیاب های دنیا دچار اختلال و انحراف مینماید حال فقط یک اپراتور یا کاربر حرفه ای میتواند بین نقطه مرکز هدف واقعی با نقاط شبیه مرکزهدف مورد نظر را تشخیص دهد

 

 

 

 

برای مطالعه بقیه صفحات بر روی HOME بالا در سمت چپ صفحه  یا عدد صفحات در پائین هر صفحه کلیک نمائید.

تماس برای مشاوره و خرید 09123800094 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.COM

 

ادرس کانال تلگرام    @FELEZYABBOTیا شماره 09123800094  را در تلگرام ثبت یا SAVE نمائید درخواست کاتالوک ارسال نموده تا از طریق تلگرام برای شما ارسال گردد.

 

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

 

 

 فلزیاب  نقطه زنی و تفاوت ان با نقطه یابی

در زمان عملکرد با فلزیاب بدست اوردن دیواره هدف را روش نقطه یابی محدوده هدف میگویند که در اثر شعاع زنی یا روش حرکت بدست میاید و بدست اوردن مرکز هدف را نقطه زنی مینامند.

با فلزیاب بعد از بدست اوردن دیواره و محدوده هدف و مشخص شدن اضلاع و زوایا و نقاط مقابل هدف یا نقطه یابی اپراتور زوایا و اضلاع دیواره هدف را به یکدیگر متصل نموده و اقدام به بدست اوردن محل تقاطع زاویه های مقابل و نقاط مقابل هدف به یکدیگررا به انجام رسانده تا محدوده نقطه مرکز هدف مشخص گردد.

در نوع تنظیمات نیز اپراتور میتواند در روش شعاع زنی یا حرکتی یا نقطه یابی و نقطه زنی تنظیمات را تغییر دهد بخصوص در تنظیمات سطح و حجم یا ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X اپراتور میتواند تنظیمات را متفاوت یا مخالف هم در نقطه یابی یا شعاع زنی به نسبت نقطه زنی تعیین نمائید البته این روش را در روش حرکتی یا نقطه زنی برای مشخص نمودن وجود هدف واقعی از دیگر منابع میباشد که این تغییر در تنظیمات نسبت به موقعیت مشخص شده بعنوان مرکز هدف واکنش سیستم فلزیاب را  را تعیین نموده یا میتوان کفت اگر تغییرات در تنظیمات به انجام رسانده و سستم فلزیاب بر روی ان هدف دو باره واکنش یکسان نشان دهد بیانگر این است که در ان محدوده هدف مورد نظر وجود ندارد و بر روی یک محدوده و مرکز هدف سیستم فلزیاب با تنظیم مربوط به همان هدف باید واکنش نشان دهد و اگر با تغییر تنظیمات باز هم سیستم فلزیاب واکنش یکسان به ان نقطه نشان داد وجود هدف در ان محدوده از بین میرود .

تعیین محل مرکز هدف را نقطه زنی میگویند و بدست اوردن محدوده یا دیواره هدف را نقطه یابی مینامند.

تفاوت نقطه یابی با نقطه زنی در این است که نقطه یابی محدوده اطراف و دیواره هدف میباشد و نقطه زنی پیدا نمودن مرکز هدف میباشد این تفاوت نقطه یابی با نقطه زنی مرکز هدف  در کاوش گنج یا ثاربستانی با فلزیاب های دنیا بسیار مشهود است زیرا اگثر اشخاص محدوده اطراف یا دیواره  هدف که همان نقطه یابی است را میتوانند مشخص نمایند ولی مشخص نمودن مرکز هدف که نقطه زنی است نیازمند تجربه بالا بوده و هر شخصی نمی تواند با  سیستم فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب دنیا مرکز یک هدف قدیمی را مشخص نماید و این مهم ترین عامل دست نیافتن به موفقیت توسط اپراتور یا کاربرها در عملیات باستانی میباشد و اهدافی که از نوع طلا میباشد این وضعیت را بحرانی تر مینماید و هر فردی که فلزیاب میفروشد ادعا نماید که سیستم فلزیابی را که ارائه میدهد با موضوع روبرو نمی گردد قانون پراکندگی علائم را در نظر نگرفته فقط برای اینکه بگوید سیستم فلزیاب ان دارای قدرت بیشتری برای رفع این بحران است که چنین امری واقعیت ندارد که سیستم فلزیابی در دنیا با این بحران روبرو نگردد و فقط یک اپراتور یا کاربر حرفه ای میتواند این تفاوت بین نقطه یابی یا نقطه زنی را رفع نماید ان هم با تغییر در تنظیمات سیستم فلزیاب این امر شدنی است

 

 

 

 

برای مطالعه بقیه صفحات بر روی HOME بالا در سمت چپ صفحه  یا عدد صفحات در پائین هر صفحه کلیک نمائید.

 

تماس برای مشاوره و خرید 09123800094 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.COM

 

ادرس کانال تلگرام    @FELEZYABBOTیا شماره 09123800094  را در تلگرام ثبت یا SAVE نمائید درخواست کاتالوک ارسال نموده تا از طریق تلگرام برای شما ارسال گردد.

 

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

پنج شنبه, 21 -2664 11:02

فلزیاب دیواره هدف

Written by

فلزیاب و دیواره هدف

در تشخیص با فلزیاب هر هدف دارای محدوده ای در اطراف خود میباشد که به این محدوده دیواره هدف میگویند.

فاصله بین اضلاع اطراف هدف  تا مرکز هدف را دیواره هدف  و نقطه ای که هدف درست در ان محل قرار دارد را مرکز هدف مینامند.

مسیر یابی صحیح که منجرب به بدست امدن زوایا و اضلاع اطراف هدف میگردد یکی از عوامل مهم بدست اوردن دیواره هدف میباشد.

کاوش مرکز هدف با منابع باستانی با شرایط غیر عادی نسبت به هدف نمونه یکسان نخواهد بود ولی واکنش سیستم فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب بر روی اهداف با  هر قدمتی که باشد یکسان است ولی در اینجا موضوع مطرح برای اهداف باستانی یا گنج این است که دیواره هدف باستانی یا گنج بسیار بزرگ تر از یک هدف معمولی با همان اندازه و از همان نوع میباشد و همین امر باعث پراکندگی علائم بازتاب شده از هدف با عمر بسیار زیاد میگردد و سیستم فلزیاب های دنیا از هر نوع که باشد براحتی نمی تواند مرکز اهداف قدیمی را مشخص نماید و با یک انحراف از مرکز هدف اصلی واکنش از خود نشان میدهد که این نقطه از نظر تراکم علائم هدف دارای شدت یا یا نظم یا فشار بالاتری میباشد فقط یک باستانشاس یا اپراتور یا کاربر حرفه ای میتواند نقطه واکنش بدست امده در محدوده مورد عملیات را با نقطه مرکز هدف با تغییر تنظیمات سیستم فلزیاب مشخص نماید

تشخیص دیواره هدف و نقاط مقابل هدف و محدوده ای را که سیستم فلزیاب الوده به علائم خود نموده است مسئله ای که اپراتور یا کاربر باید در زمان عملیات اصلی با دقت به انجام رساند

 

 

 

 

 

برای مطالعه بقیه صفحات بر روی HOME بالا در سمت چپ صفحه  یا عدد صفحات در پائین هر صفحه کلیک نمائید.

 

تماس برای مشاوره و خرید 09123800094 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.COM

 

ادرس کانال تلگرام    @FELEZYABBOTیا شماره 09123800094  را در تلگرام ثبت یا SAVE نمائید درخواست کاتالوک ارسال نموده تا از طریق تلگرام برای شما ارسال گردد.

 

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

 

 

 

پنج شنبه, 21 -2664 11:02

فلزیاب شعاع زنی ونقطه زنی

Written by

 فلزیاب و مسیر یابی یا شعاع زنی یا جهت یابی وحرکتی یا ردیابی AC

مسیر یابی  یا روش حرکتی یا شعاع زنی اهداف به نسبت نوع سیستم فلزیاب بادی با شرایط محیطی هماهنگ به انجام برسد برای درزمینهای ناهموار حرکت با کوئل یا لوپ باید در یک سطح منظم و با یک اندازه فاصله با سطح زمین به انجام برسد در زمینهای ناهموار و الوده که از مواد معدنی و منابع متفاوت شکل گرفته است حرکت با سر جستجوگر یا کوئل و لوپ و سنسور  باید با دقت و ارامی بیشتری به انجام رسد.

در عملکرد با فلزیاب انتنی دسته انتن بصورت تک دسته انتن یا جفت دسته انتن میتواند اهداف را بنابر تنظیم انجام گرفته از فاصله دور شعاع زنی نموده و با مشخص شدن زوایا و اضلاع و نقطه مقابل هدف مسیر و جهت و دیواره اطراف هدف مختصات یابی شده و بنابر مختصات تعیین گردیده مرکز هدف را میتوان بدست اورد.

مسیر حرکت سر جستجوگریا کوئل و لوپ و سنسور سیستم فلزیاب  به سمت هدف را مسیر یابی میگویند.

حرکت با کوئل یا سنسور یا سرجستجوگربر روی صحنه کار را روش حرکتی میگویند

مشخص نمودن مرکز هدف را نقطه زنی میگویند که این نقطه زنی میتواند با تک یا جفت دسته انتن باشد یا کوئل و لوپ و سنسورمادون قرمز این عمل را به انجام برسد

مشخص نمو دن محدوده هدف با انتن یا کوئل یا لوپ یا سنسور یا مادون قرمز یا هرنوع سرجستجوگر عمل جهت یابی میباشد.

دید سیستم فلزیاب  نسبت به وضعیت صحنه کارو نوع هدف که براورده شده از تنظیمات بر روی سیستم فلزیاب میباشد را تشخیص فلزیاب میگویند. 

 

 

 

 

برای مطالعه بقیه صفحات بر روی HOME بالا در سمت چپ صفحه  یا عدد صفحات در پائین هر صفحه کلیک نمائید.

 

تماس برای مشاوره و خرید 09123800094 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.COM

 

ادرس کانال تلگرام    @FELEZYABBOTیا شماره 09123800094  را در تلگرام ثبت یا SAVE نمائید درخواست کاتالوک ارسال نموده تا از طریق تلگرام برای شما ارسال گردد.

 

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 


فلزیاب  انتنی یا استاتیکی بدون باطری یا جعبه کنترل

سیستم فلزیاب انتنی که درای مدار فلزیاب با تظیمات تفکیک و تشخیص و سطح و حجم میباشد برای کاوش و تفکیک اهداف در شرایط تگوناگون توانائی بالای دارد.

در سیستم فلزیاب انتنی و فلزیاب راداری عملکرد استاتیک در مغناطیس غالب بر تشخیص اهداف و منابع میباشد.

در این سیستمها فلزیاب انتن دار یا فلزیاب انتنی که از سیستم دارای مدار الکترونیکی بهره نمی برند یا دسته انتن خالی بدون مدار الکترونیکی میباشد نیازمند نیروی  باطری یا مدار نمی باشد زیرا این سیستمها فلزیاب  بدنه انها بصورت ترکیبی مکانیکی میتواند اهداف را با وجود مغناطیس موجود در بدن انسان ردیابی و کاوش نماید مانند گلایدر یا هواپیمائی بدون موتور که از نیروی الکترومغناطیس باد برای حرکت خود بهره میبرد که بر روی عملکرد دسته انتن خالی که دارای مدار الکترونیکی فلزیاب نمی باشد زیاد نمیتوان اطمینان نمود زیرا تنظیماتی وجود ندارد که اپراتور یا کاربر بتواند با تغییر تنظیمات بین هدف اصلی یا دیگر منابع تفاوت را تشخیص دهد.

در بعضی از سیستمها فلزیاب که دارای مدار الکترونیکی میباشد میتواند حتی در حالت خاموش بودن سیستم فلزیاب از خود واکنش نشان دهد زیرا مدار فلزیاب انتنی که بنابر اصول رادار طراحی گردیده است دارای قسمتهای گیرنده یا بوبین داخل مداری میباشد که بطور طبیعی سیستم فلزیاب انتنی را د رحالت فعال نگه میدارد و به دلیل طراحی مدار فلزیاب انتنی بنابر اصول رادار و بدنه دسته انتن متناسب با فلزیاب انتنی میتوانند اهداف و منابع را در حالت خاموش نیز ردیابی و کاوش نماید و فعال نمودن سیستم فلزیاب انتنی یا روشن نمودن سیستم فلزیاب انتنی قدرت کارائی را برای جداسازی افزایش میدهد و دقت عمل را بالا میبرد و توان ارزیابی را در اختیار اپراتور قرار میدهد تا بتواند منابع و هدف مورد نظر از یکدیگر تفکیک نماید.

در بهر ه گیری از دسته انتن خالی بدون مدار الکترونیکی فلزیاب به اینصورت میباشد که دسته انتن خالی  نیرو مورد نظر خود را از بدن انسان تامین مینماید از انجا که بدن انسان یکی از گیرند های جذبی منظم میباشد و نسبت به حوزه های مغناطیسی و غیر مغناطیسی واکنش متعارف از خود نشان میدهد که این واکنش بصورت ظاهری قابل رویت نمی باشد اما در عضلات و مغز انسان و سیستم عصبی تاثیر میگذارد و همین امر یکی از دلایلی میباشد که دسته انتن خالی بدون مدار میتواند یک هدف را که نمونه الیاژ ان را به بدنه دسته انتن متصل گردیده است ردیابی و نقطه زنی نماید اصول بهره گیری این نوع دسته انتن خالی از امواج موجود در مغر میباشد.

 

 

 

 

برای مطالعه بقیه صفحات بر روی HOME بالا در سمت چپ صفحه  یا عدد صفحات در پائین هر صفحه کلیک نمائید.

 

تماس برای مشاوره و خرید 09123800094 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.COM

 

ادرس کانال تلگرام    @FELEZYABBOTیا شماره 09123800094  را در تلگرام ثبت یا SAVE نمائید درخواست کاتالوک ارسال نموده تا از طریق تلگرام برای شما ارسال گردد.

 

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

 

 

فلزیاب انتنی و صفحه نمایشگر یا صدا

 سیستم فلزیاب انتن دار یا فلزیاب انتنی به دلیل نوع طراحی بدنه و شکل ساختار ترکیب مسیر یابی یا نقطه زنی میتواند اهداف را به راحتی با حرکت انتن به سمت هدف مورد نظر تفکیک یا جدا سازی نماید.

سیستم فلزیاب  انتن دار یا فلزیاب انتنی که از محصولات زیر مجموعه رادار زمینی دستی میباشد بدون مدار نیز با اتصال یک نمونه از نوع هدف به بدنه دسته انتن ان هدف را کاوش و مسیر یابی یا نقطه زنی نماید. ولی توان یک سیستم فلزیاب انتنی یا فلزیاب راداری که دارای مدار الکترونیکی فلزیاب بنابر اصول رادار را دارد نمیباشد

در سیستمهای فلزیاب انتن دار یا فلزیاب  انتنی که مدار ان دارای  تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد و اپراتور میتواند بطور مستقیم نوع هدف و ابعاد انرا در فلزیاب تعیین نماید تشخیص با صفحه نمایشگر الزام اور نمی باشد ولی سیستمهای فلزیاب ترکیبی که فلزیاب انتنی و فلزیاب تصویری در یک فلزیاب طراحی گردیده است این اجازه را به اپراتور یا کاربر میدهد که از  تنظیمات تفکیک و تشخیص و سطح و حجم در کنار یکدیگر بصورت مجزا بر روی سیستم فلزیاب انتنی یا فلزیاب تصویری بهره برده و اپراتور میتواند از نرم افزار تصویری یا لکه رنگی یا رنگی و اعداد نیز بهرمند گردد یا بهره ببرد.

در هر صورت سیستمهای فلزیاب انتن دار یا فلزیاب انتنی دارای تنظیمات تفکیک و تشحیص برای تشخیص نوع هدف میباشد و نیاز مبرمی به صفحه نمایشگرندارد زیرا اپراتور یا کاربر نوع هدف را خود در سیستم فلزیاب انتنی بصورت مستقیم تعیین نموده و حرکت انتن واکنش سیستم فلزیاب انتنی را نسبت به هدف مشخص مینماید.

البته سیستمهای فلزیاب کوئلی و فلزیاب لوپی و فلزیاب سنسوری نیز در صورت داشتن قسمت تنظیمات تفکیک و تشخیص برای تشخیص با صدانیازمند داشتن صفحه نمایشگر نمی باشد.

در مدلهای تصویری و لکه رنگی و اعداد و تصاویر که دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص و سطح و حجم مستقیم از مدار اصلی سیستم فلزیاب تصویری دستور میگیرد نیز اپرتور میتواند برای کاوش هدف بهره ببرد و به دلیل تعیین مستقیم نوع هدف بنابر جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE و سطح و حجم اینگونه سیستمها فلزیاب داشتن صفحه نمایشگر برای انها در جهت تشخیص الزام اور نمی باشد زیرا لکه رنگ و اعداد نوع هدف بر روی صفحه نمایشگر لپ تاپ یا تبلت قابل تشخیص میباشد.

بعضی سیستمهای فلزیاب انتنی را با صدا طراحی نموده که تفاوتی با سیستم فلزیاب انتنی معمولی نمی کند و ایراد فعلی دارای سیستمهای فلزیاب انتنی که بیصدا میباشد و در اثر برخورد با فلز صدا ایجاد میگردد این است که این نوع فلزیاب انتنی در اصل از یک مدار تسلامتر یا مشابه ان یا یون یاب  بهره برده شده است و مدار این چنین فلزیاب انتنی از اصول رادار طراحی نگردیده است که اپراتور یا کاربر بتواند بنابر جدول تفکیک و تشخیص نوع هدف را تعیین نماید و بعضی از این نوع سیستمهای فلزیاب انتنی دارای مدار یون یاب است که صدا در اثر برخورد با فلز در انها ایجاد میگردد که این نوع سیستمهای فلزیاب انتنی بهره گرفته از مدار یون یاب دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص نمی باشد در کل این نوع فلزیاب انتنی که در ایران به نام فلزیاب خارجی به بازار ارائه شده است و در اصل ساخت ایران میباشد  توان تفکیک و تشخیص را نداشته و هر نوع مغناطیس یا علائم دارای یون را که قوی تر است ردیابی نموده و به سمت ان منبع قوی با صدا پاسخ داده و توان تفکیک کامل بنابر جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE را ندارد زیرا هر منبع یا مواد معدنی و منابع بطور طبیعی دارای مغناطیس یا حرکت الکترونی و بازتاب علائم و یون میباشد و این نوع سیستمها فلزیاب انتنی که با صدا عمل مینماید نمی تواند خواص مغناطیسی یک هدف را تشخیص دهد تا بتواند اهداف واقعی را از دیگر منابع تشخیص دهد.

البته این نوع سیستمها را با سیستمهای ترکیبی انتن و کوئل یا سنسوری که مشترک بصورت انتن یا تصویر یا صدا عمل مینماید و دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC بنابر جدول عمومی و بین المللی VDI SCALE و تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X است اشتباه گرفته نشود

 

 

 

برای مطالعه بقیه صفحات بر روی HOME بالا در سمت چپ صفحه  یا عدد صفحات در پائین هر صفحه کلیک نمائید.

تماس برای مشاوره و خرید 09123800094 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.COM

ادرس کانال تلگرام    @FELEZYABBOTیا شماره 09123800094  را در تلگرام ثبت یا SAVE نمائید درخواست کاتالوک ارسال نموده تا از طریق تلگرام برای شما ارسال گردد.

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

پنج شنبه, 21 -2664 11:02

فلزیاب فالکون

Written by

فلزیاب فالکون

فلزیاب فالکون 110    ساخت ایران و از سیستمهای ارائه گردیده با توان بالا  میباشد.

این سیستم در دو نوع معمولی انتنی و کوئلی و انتنی و تصویری میباشد و از نظر پایه ای از سیستمهای فلزیاب ترکیبی یا مرکب میباشد که اپراتور یا کاربر میتواند از هر روش خواست از این سیستم فلزیاب فالکون بهره ببرد.

توان تنظیمات تفکیک و ابعاد هدف و تراک TRACK یا AUTOTRAC را دارا است.

توجه نمائید که این نوع سیستم فلزیاب فالکون دارای تنظیمات زمین GEB و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد و تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC بنابر جدول VDI SCALE میباشد.

 تنظیماتی که در سیستم فلزیاب فالکون 110 وجود دارد کمتر در سیستمهای فلزیاب دیگر در دنیا مشاهده مینمائید و همین نوع تنظیمات فلزیاب فالکون است که این سیستم فلزیاب را از دیگر فلزیاب ها مجزا نموده .

در صورتیکه فلزیاب فالکون از نوع صدا یکسره باشد تشخیص هدف با صدا در حالات متفاوت قابل انجام است که حسن این سیستم فلزیاب فالکون در تشخیص اهداف با صدا در صحنه کار اصلی بسیار بلندتر و واضح تر از زمانی میباشد که بر روی یک هدف نمونه تمرین مینمائید و با همین نوع تفاوت اپراتور یا کاربر میتواند با تغییر صدا واضح یک هدف واقعی را در صحنه کار اصلی از دیگر منابع تشخیص دهد.

در صورتیکه از بخش انتنی این نوع فلزیاب فالکون بخواهید بهره ببرید میتوانید نقطه زنی و شعاع زنی نموده  و با تنظیمات تفکیک و تشخیص و سطح و حجم نوع فلز یا هدف و طلا یا اهن یا نقره بودن هدف را بصورت مجزا از یکدیگر تفکیک نمود.

در صورتیکه از قسمت تصویری ان بخواهید بهره ببرید میتوانید از برنامه لکه سه رنگی که بر روی تمامی سیستمهای فلزیاب دنیا نصب میباشد بهره برده با این تفاوت که مدار سخت افزار این فلزیاب فالکون دارای توانائی بالای میباشد و برنامه نرم افزار تفکیک رنگ نیز بر روی سیستم فلزیاب فلکون نصب است و اپراتور یا کاربر میتواند با اعداد جدول تفکیک و تشخیص اهداف را از یکدیگر تفکیک نماید.

فلزیاب فالکون قابلیت نصب کوئل معمولی و کوئل الکترونیکی لیزری سنسور را بصورت جداگانه با بهراه هم را داشته تا توان سیستم فلزیاب فالکون به حد عالی برسد.

 

 

 

 

برای مطالعه بقیه صفحات بر روی HOME بالا در سمت چپ صفحه  یا عدد صفحات در پائین هر صفحه کلیک نمائید.

 

تماس برای مشاوره و خرید 09123800094 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.COM

 

ادرس کانال تلگرام    @FELEZYABBOTیا شماره 09123800094  را در تلگرام ثبت یا SAVE نمائید درخواست کاتالوک ارسال نموده تا از طریق تلگرام برای شما ارسال گردد.

 

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

صفحه5 از9