فلزیاب
مشاوره

مشاوره (125)

Children categories

فلزیاب

فلزیاب (11)

بلاگ و سایتی که ازیک شرکت یا سیستم بد گودئی مینمایند متعلق به خود ان شرکت میتواند باشد یا توسط اشخاص وابسته به این شرکت به انجام رسد. زیرا یک روش تبلیغاتی برای اینکه توجه دیگران را جلب نمایند و موجب تحقیق و مقایسه بین شرکت ها برای خریدار پدید اید یک روش تبلیغاتی اتهام و تهمت زدن و بدگوئی نمودن یک شرکت از محصولات خود میباشد تا نظر خریداران را به محاسن محصول ان شرکت در برابر دیگر شرکت ها جلب گردد بعضی مواقع این اشخاص یا شرکت ها حتی تلفن یا مشخصات خود را بعنوان یک شخص مستقل ارائه مینمایند تا موجبات جلب اطمینان و توجه افراد خریدار را به محصولات ان شرکت جلب نمایند این یک روش ارائه اطلاعات بررای افرایش فروش میباشد .

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر یا مشاهده انواع سیستم پیشرفته با سایت WWW.TJA777.COM مراجعه نموده و بر روی محصولات بالای صفحه اول و مشاوره برای کسب اطلاعات بیشتر کلیک نمائید یا با شماره 09123800094 تماس حاصل نمائید.

View items...
پنج شنبه, 02 فروردين 777 11:01

فلزیاب تناسب تنظیم

Written by

فلزیاب و تناسب در تنظیمات

فلزیاب با نوع تنظیم اپراتور یا کاربر نسبت هدف و دیگر منابع از خود واکنش نشان میدهد پس اپراتور یا کاربر حرفه ای میتواند تنظیمات سیستم فلزیاب را با دقت به انجام رسانده تا تعادل در شناخت هدف بنابر تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGETX در سیستم فلزیاب ایجاد گردد و اگر رابطه بین الیاژ و عمق هدف با وضعیت مواد معدنی و منابع در صحنه کار در این تنظیمات برقرار نگردد موجب میشود سیستم فلزیاب دیگر منابع را که در تنظیم سیستم فلزیاب در ان محدوده تعیین گردیده است موجب ردیابی و شعاع زنی و نقطه زنی و کاوش هدف واقعی میگردد.

در صورتیکه سیستم فلزیاب در شناخت هدف در شعاع زنی یا نقطه زنی نتواند یک هدف را تفکیک نماید نقاط دیگر را که به تنظیم سیستم فلزیاب نزدیک میباشد را مشخص مینماید و همین موضوع باعث اشتباه در تشخیص هدف واقعی میگردد.

شناخت هدف واقعی از تنظیم صحیح یک سیستم فلزیاب برای هدف در ان محدوده نشات میگیرد

تناسب در تنظیم فلزیاب موجب افزایش توان سیستم فلزیاب در تشخیص هدف واقعی میگردد و برای این است که سیستمهای فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب دارای تنظیمات ذکر گردیده مورد علاقه اپراتور یا کاربرهای حرفه ای میباشد زیرا نوع تغییر در تنظیمات را در اختیار خود دارند

 

 

 

برای مطالعه بقیه صفحات بر روی HOME بالا در سمت چپ صفحه  یا عدد صفحات در پائین هر صفحه کلیک نمائید.

تماس برای مشاوره و خرید 09123800094 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.COM

ادرس کانال تلگرام    @FELEZYABBOTیا شماره 09123800094  را در تلگرام ثبت یا SAVE نمائید درخواست کاتالوک ارسال نموده تا از طریق تلگرام برای شما ارسال گردد.

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

 

پنج شنبه, 21 -2664 11:02

فلزیاب تشخیص متناقض

Written by

فلزیاب و تناقض در تشخیص سیستم

در سیستمهای فلزیاب که دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص و سطح و حجم میباشد زمانیکه یک هدف را اپراتور در سیستم فلزیاب تعیین مینماید ان طبقه از نوع هدف که تعیین گردیده است جهت و شکل واکنش فلزیاب را شکل میدهد و اگر در سیستم فلزیاب  معادل وضعیت علائم همان هدف در ان منطقه نباشد موجب میگردد که سیستم  فلزیاب نتواند هدف واقعی را ردیابی یا کاوش نماید و در صورتیکه این اطلاعات در تنظیمات درست تعیین نگردد سیستم فلزیاب  اقدام به کاوش ان هدفی نمینماید یا منابعی را پیدا مینماید که اصلاً مورد نظر اپراتور نمی باشد و همین امر درست تنظیم ننمودن سیستم فلزیاب باعث شناخت منابعی در ان محدوده میگردد که با خواسته اپراتور تناقض دارد

سیستمهای فلزیاب پیشرفته دنیا دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص و سطح و حجم میباشد تا اپراتور یا کاربر بتواند طبق خواسته خود  هدف مورد نظر را در سیستم فلزیاب تعیین نموده و واکنش سیستم فلزیاب را بر روی ان هدف قرار دهد تا درصد موفقیت افزایش یابد و بتواند تفاوت هدف واقعی ازدیگر منابع و حفره را تشخیص دهد

بعضی مواقع نوع الیاژ هدف و منابع صحنه کار باعث میگردد که علائم مربوط به هدف مورد نظر تحت تاثیر شرایط قرار گرفته و بصورت پراکنده یا تغییر یافته شکل بگیرد و این امر باعث میشود که سیستم فلزیاب نتواند هدف مورد نظر را بخاطر تغییر در علائم بازتاب شده تشخیص دهد و یک منبع دیگر را به جای هدف مورد نظر برای اپراتور یا کاربر مشخص نمایدکه این عمل در اصل از اصول معدلگیری در سیستمهای فلزیاب میباشد که این عمل میتواند تناقض در تشخیص سیستم فلزیاب باشد و یک اپرتور یا کاربر حرفه ای میتواند با روش ارزیابی زمین نوع منابع زمین را تشخیص داده و بنابر این تشخیص میتوان تنظیمات تفکیک و تشخیص و سطح و حجم را تغییر داده تا سیستم فلزیاب بتواند هدف  واقعی را از غیر واقعی تشخیص دهد و اپراتور یا کاربری که نتواند زمین را ارزیابی نماید با تغییر در تنظیمات سطح و حجم و تفکیک و تشخیص براحتی اپراتور یا کاربر تشخیص میدند که ان نقطه مشخص شده مربوط به هدف میباشد یا دیگر منابع است همه این موارد تشخیص به نوع تنظیمات سیستم فلزیاب و تجربه و مهارت اپراتور یا کاربر بستگی دارد

 

 

برای مطالعه بقیه صفحات بر روی HOME بالا در سمت چپ صفحه  یا عدد صفحات در پائین هر صفحه کلیک نمائید.

تماس برای مشاوره و خرید 09123800094 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.COM

ادرس کانال تلگرام    @FELEZYABBOTیا شماره 09123800094  را در تلگرام ثبت یا SAVE نمائید درخواست کاتالوک ارسال نموده تا از طریق تلگرام برای شما ارسال گردد.

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

پنج شنبه, 21 -2664 11:02

فلزیاب در منطق الوده

Written by

فلزیاب و شعاع زنی در شناخت هدف در زمین الوده

تشخیص با فلزیاب از نوع مواد معدنی و منابع صحنه کار و الیاژ هدف امری مهم است که موجب میگردد موفقیت اپراتور یا کاربر را افزایش دهد و شناخت هدف یک امری است که سیستم فلزیاب  برای تشخیص ان نیازمند تنظیم متناسب با ان محدوده و هدف میباشد و تشخیص اپراتور از الیاژ و عمق هدف و منابع و مواد معدنی صحنه کار این تناسب را در تعیین تنظیمات اعمال نماید .

در بیشتر مواقع در مرحله اولیه سیستم فلزیاب برای شناخت یک هدف به تنظیم تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X  مرتبط با همان هدف در ان صحنه کار نیازمند است

در یک زمین الوده اهداف خود را بزرگتر از اندازه واقعی نشان میدهد و ان علائم از دید سیستم فلزیاب زمانی قابل  تشخیص است که تنظیمات سطح و حجم با اندازه هدف در ان صحنه کار الوده همخوان باشد و برای این است که سیستمهای دارای تنظیمات سطح و حجم میتواند اهداف واقعی را از غیر واقعی تشخیص دهد و با وجود تنظیم سطح و حجم اپراتور یا کاربر میتواند در شرایط زمین یا صحنه کار متفاوت تنظیمات را تغییر داده تا شرایط تغییر یافته هدف در اثر منابع و مواد معدنی صحنه کار در دید تشخیص سیستم فلزیاب قرار بگیرید و یک مزید دیگر این تنظیم این است که اهداف پوسیده یا مزاحم خود را با اندازه کوچک به سیستم فلزیاب نشان میدهد و اهداف واقعی اصولا خود را با اندازه بزرگ نشان میدهد و این تشخیص تفاوت میتواند اپراتور یا کاربر را در تشخیص هدف واقعی کمک نماید

 

 

برای مطالعه بقیه صفحات بر روی HOME بالا در سمت چپ صفحه  یا عدد صفحات در پائین هر صفحه کلیک نمائید.

تماس برای مشاوره و خرید 09123800094 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.COM

ادرس کانال تلگرام    @FELEZYABBOTیا شماره 09123800094  را در تلگرام ثبت یا SAVE نمائید درخواست کاتالوک ارسال نموده تا از طریق تلگرام برای شما ارسال گردد.

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

پنج شنبه, 21 -2664 11:02

فلزیاب واکنش به هدف

Written by

فلزیاب و زاویه انتن نسبت به دیواره هدف در شعاع زنی

با فلزیاب انتنی که عمل مینمائید بعضی از شرایط را باید در رابطه با اصول عملکرد فلزیاب انتنی در نظر داشته باشید در فلزیاب انتنی ابعاد هدف میتواند بر روی جهت زاویه حرکت انتن در شعاع زنی اثر بگذارد.

در نوع فلزیاب انتنی یا فلزیاب انتن دار یا رادار زمینی دستی یا فلزیاب راداری حرکت زاویه هدف در زمان حرکت نسبت به ان ضلع و جهتی که اپراتور ایستاده است متفاوت میباشد در مرحله اول انتن میتواند جهت بالای هدف یا دیواره بالا را به شکل زاویه نشان دهد و در مرحله بعد یا نقطه دیگر بر روی ضلع دیگر جهت پائین هدف یا دیواره پائین را با حرکت در زاویه نشان دهد.

حرکت انتن تفاوت فاصله ای بین دیوارها اضلاع اطراف هدف را مشخص مینماید که اپراتور با بدست اوردن زوایا و دیواره هدف میتواند محدوده اطراف هدف را تعیین نماید.

اپراتور باید این جهات زاویه را علامتگذاری نموده تا در زمان رسم مختصات بر روی صفحه صحنه کار بتواند محل اریب یا ضربدر یا تفریق این حرکت انتن در زاوایا را بدست اورد.

در رابطه با انواع دیگر سرجستجوگرها و کوئل یا لوپ یا سنسور و رادار حرارتی یا دوربین حرارتی راداری نیز همین موضوع پیش میاید که اندازه دیواره اطراف هدف در فاصله بین اضلاع و زوایا واکنش برای سیستم فلزیاب ایجاد مینماید یا از هر طرف که به سمت هدف حرکت به انجام میرسد در ان ضلعی که سیستم فلزیاب با هدف برخورد مینماید واکنش ایجاد میگردد.

در نتیجه سیستم ها فلزیاب ابتدا واکنش اولیه را بر روی دیواره هدف از خود نشان میدهند و سپس اپراتور باید از بین این ایواره ها مرکز هدف را تعیین نماید.

 

 

 

 

برای مطالعه بقیه صفحات بر روی HOME بالا در سمت چپ صفحه  یا عدد صفحات در پائین هر صفحه کلیک نمائید.

 

تماس برای مشاوره و خرید 09123800094 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.COM

 

ادرس کانال تلگرام    @FELEZYABBOTیا شماره 09123800094  را در تلگرام ثبت یا SAVE نمائید درخواست کاتالوک ارسال نموده تا از طریق تلگرام برای شما ارسال گردد.

 

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

پنج شنبه, 21 -2664 11:02

فلزیاب نقطه زنی

Written by

فلزیاب نقطه زنی

سیستم فلزیاب انتن دار یا فلزیاب انتنی میتواند با کاربرد روش مختصات یابی از طریق تک یا جفت دسته انتن مرکز هدف و محدوده دیوار انرا مشخص نماید و اپراتور حرفه ای در نقطه زنی با سیستم فلزیاب  انتنی یا انتن دار از فاصله دور جهت و حدود و مرکز هدف را میتواند تعیین نماید.

سیستم فلزیاب راداری یا فلزیاب انتنی  که توانائی  ردیابی یا شعاع زنی را دارد بطور طبیعی اگر اپراتور با دقت بر رو ی تنظیمات و ترسیم مختصات عمل نماید قدرت نقطه زنی را هم خواهد داشت و از نظر تصویر هر سیستم فلزیاب  که دارای برنامه  مختصات تصویری باشد اپراتور از نوع رنگ یا شکل لکه رنگ و تصویر ان میتواند شرایط هدف را تشخیص دهد و با تغییردربرنامه نرم افزار وضعیت و وجود هدف واقعی را تشخص دهد.

سیستم فلزیابی را که در زمان تهیه یا خرید تست و اموزش دیده اید و موفق شده اید در مراحل اولیه بعد از اموزش هدف نمونه پنهان شده را در سطح و عمق پیدا نموده و تفکیک نمائید میتواندنشانگر این است که شماعملکرد انرا عملی مشاهده نموده و بعداْ خرید نموده اید و اینکه سیستم فلزیاب  توانائی نقطه زنی یا شعاع زنی را دارا میباشد در همان مقطع خرید و اموزش و تست فلزیاب برای اپراتور مشخص میگردد.

سیستمها فلزیاب  که دارای تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X و تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC میباشند میتواند اپراتور یا کاربر را در زمینه تغییر تنظیمات برای تشخیص هدف واقعی از دیگر منابع برای نقطه زنی و شعاع زنی کمک نموده  و اطمینان اپراتور یا کاربر را برای وجود هدف واقعی افزایش دهد.

 اندسته از اشخاص که اینگونه  خریداران را نگران از عدم توانائی  سیستم فلزیاب انتنی در نقطه زنی مینمایندموجب میشود که خود خریدار در زمان خرید اموزش دیده و هدف نمونه را در سطح و عمق کاوش نماید میتواند نگرانی و موضوعاتی را که دیگران در رابطه عدم توانائی نقطه زنی با فلزیاب انتنی ابراز نموده اند برطرف نماید   و ان عده ای که برای مشاوره اطلاعات اشباهی در اختیارخریداران قرارمیدهند عملاْ مقاصد دیگری به غیر از راهنمائی واقعی داشته و به دنبال ارائه محصول خود به شما میباشند و یک اپراتور در زمان تمرین به این موضوع که این دسته سیستمهافلزیاب  توانائی نقطه زنی را دارد پی خواهند برد البته در صورتیکه عملیات تجسس و تنظیم با اصول صحیح به انجام برسد.

همین که سیستم فلزیاب شما یک هدف نمونه را کاوش مینماید خود بیانگر این است که سیستم فلزیاب شما دارای توانائی  میباشد که فروشنده فلزیاب ابراز نموده است.

 

 

 

برای مطالعه بقیه صفحات بر روی HOME بالا در سمت چپ صفحه  یا عدد صفحات در پائین هر صفحه کلیک نمائید.

 

تماس برای مشاوره و خرید 09123800094 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.COM

 

ادرس کانال تلگرام    @FELEZYABBOTیا شماره 09123800094  را در تلگرام ثبت یا SAVE نمائید درخواست کاتالوک ارسال نموده تا از طریق تلگرام برای شما ارسال گردد.

 

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

پنج شنبه, 21 -2664 11:02

فلزیاب انتنی قدرت نقطه زنی

Written by

فلزیاب انتنی قدرت نقطه زنی

سیستمهای فلزیاب انتن دار یا فلزیاب انتنی یا رادار زمینی دستی در صورتیکه یک اپراتور حرفه ای با ان عملیات نقطه زنی و جستجو را به انجام رساند از نظر توانائی از دیگر سیستمهای فلزیاب یا یابنده در نقطه زنی برتر است .

با سیستمهای فلزیاب انتن دار یا فلزیاب انتنی اپراتور میتواند از فاصله دور هدف را شعاع زنی یا ردیابی نموده و مختصات محدوده هدف را مشخص نماید و از روش پهلو یا مقابل هدف یا تغییر در تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم یا ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGETX نقطه مورد نظر را مورد ارزیابی قرار داده و امکان خطا را تا حد ممکن کاهش داد .

دیگر سیستمهای فلزیاب  که این تنظیمات را دارا نمی باشند یا سیستم فلزیاب انتن دار یا فلزیاب انتنی که این تنظیمات را  دارا نمی باشند اپراتور نمی تواند این نوع ارزیابی بین هدف واقعی با دیگر منابع که خود را به شکل هدف اصلی نشان میدهد تفاوتی قائل شود و تفکیک نماید و عملیات ارزیابی در شعاع زنی و نقطه زنی بدست اورد یا عملیات تشخیص را به انجام رساند.

میزان موفقیت با سیستمهای فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب که دارای تنظیمات تفکیک EDIT یا VDI DISC و تشخیص و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGETX بیشتر از دیگر سیستمها فلزیاب میباشد.

 توان تشخیص فلزیاب انتنی یا فلزیاب راداری در شعاع زنی و نقطه زنی بسیار بالا میباشد به شرط انکه اپراتور یا کاربر دارای تجربه و مهارت کافی در عملیات با فلزیاب انتنی باشد.

 

 

 

برای مطالعه بقیه صفحات بر روی HOME بالا در سمت چپ صفحه  یا عدد صفحات در پائین هر صفحه کلیک نمائید.

تماس برای مشاوره و خرید 09123800094 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.COM

ادرس کانال تلگرام    @FELEZYABBOTیا شماره 09123800094  را در تلگرام ثبت یا SAVE نمائید درخواست کاتالوک ارسال نموده تا از طریق تلگرام برای شما ارسال گردد.

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

پنج شنبه, 21 -2664 11:02

فلزیاب انتنی شعاع زنی

Written by

فلزیاب انتنی شعاع زنی  

سیستم فلزیاب انتنی یا رادار زمینی دستی یا فلزیاب انتن دار از سیستمهای پرتوان در شعاع زنی و نقطه زنی اهداف به همراه تفکیک با دقت بالا میباشد .

اپراتوری یا کاربر که با سیستم فلزیاب انتن دار یا فلزیاب انتنی یا فلزیاب راداری عمل مینماید باید بر روی عملیات کاوش و نحوه جستجو و مختصات یابی اشنائی کامل داشته باشند.

اکاهی کاربر یا اپراتور از مختصات یابی یا ترکیب  ایجاد اضلاع و زوایا و خطوط متصل به یکدیگر و نقاط مقابل هدف موفقیت را افزایش میدهد.

ان عده ای که با اینگونه سیستمها فلزیاب انتنی یا انتن راداری نمی خواهند هدف را کاوش نماید و بهانه میاورند یا ان گروهی که واقعاً با نوع عملیات سیستم فلزیاب انتن دار یا فلزیاب انتنی  برای یافتن هدف اشنائی ندارند دو دسته متفاوت میباشند و هر اپراتور یا کاربر حرفه ای در صورتی که با سیستم فلزیاب انتنی یا فلزیاب راداری درست تمرین نموده و به مهارت رسیده است هر نوع واکنش فلزیاب انتنی را براحتی متوجه میگردد و میتواند بین هدف واقعی از غیر واقعی را تشخیص دهد و ان عده که نمی توانند با سیستم فلزیاب انتنی یا فلزیاب راداری درست عمل نمایند عملکرد سیستم فلزیاب انتنی یا فلزیاب انتنی راداری را مورد سوء زن دیگران قرار میدهند.

انها که بلد نمی باشند عملیات جستجو را در بدست اوردن محل هدف با کدام شکل باید انجام رسانند بهترین روش ان است که نوع روش عملیاتی را با پنهان نمودن هدف در نقاط گوناگون و عمق مختلف مرحله به مرحله بدست اورند و طبق دستور العمل مختصات یابی و تنظیمات سیستم فلزیاب انتنی عمل نموده تا به مهارت کامل برسند.

شعاع زنی با سیستم فلزیاب انتنی یک مرحله از کار با فلزیاب انتنی یا فلزیاب راداری میباشد که اپراتور یا کاربر باید روش مختصات یابی با سیستم فلزیاب انتنی را در مورد شعاع زنی و بدست اوردن زوایا و نقاط مقابل و دیوراه هدف را بطور کامل فراگرفته و در حین عملیات اموخته خود را بند بند اجرا نماید

شعاع زنی با سیستم فلزیاب انتنی سرعت و توان تشخیص اپراتور یا کاربر را در حین عملیات افزایش داده و با وجود تنظیمات تفکیک و تشخیص و سطح و حجم  اپراتور یا کاربر میتواند در حالت شعاع زنی نوع هدف را تعیین نموده و با تغییر این تنظیمات در شعاع زنی هدف واقعی را از غیر واقعی تشخیص دهد .

بیشتر اپراتور و کاربرهای حرفه ای شعاع زنی را با تک دسته انتن به انجام رسانده و در نقطه زنی با فلزیاب انتنی از جفت دسته انتن بهره میبرند.

 

 

برای مطالعه بقیه صفحات بر روی HOME بالا در سمت چپ صفحه  یا عدد صفحات در پائین هر صفحه کلیک نمائید.

تماس برای مشاوره و خرید 09123800094 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.COM

ادرس کانال تلگرام    @FELEZYABBOTیا شماره 09123800094  را در تلگرام ثبت یا SAVE نمائید درخواست کاتالوک ارسال نموده تا از طریق تلگرام برای شما ارسال گردد.

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

فلزیاب و نقطه زنی با فلزیاب انتنی

نقطه زنی با سیستم فلزیاب انتنی یا فلزیاب انتن دار یا رادار زمینی دستی از مواردی است که با این دسته سیستمها فلزیاب میتوان به راحتی شعاع زنی و نقطه زنی را انجام داد.

روش نقطه زنی با سیستمفلزیاب  انتن دار یا فلزیاب انتنی بنابر خطوط اضلاع و زاویه و مثلث و مربع به انجام میرسد و روش نقطه زنی در مرکز هدف از موضوعاتی میباشد که اپراتور باید با دقت زوایا و اضلاع را به صورت مختصات در روی زمین صحنه کار به هم متصل نماید تا نقطه اصلی هدف بدست اید.

برترین روش کاوش و مسیر یابی و نقطه زنی با سیستمهای فلزیاب انتن دار یا فلزیاب انتنی به خصوص با جفت دسته انتن میباشد.

نقطه زنی با سیستم فلزیاب انتنی از مواردی میباشد که با عملکرد و تجربه اپراتور رابطه مستقیم دارد

فلزیاب انتنی قابلیت عملکرد با تک دسته انتن را برای شعاع زنی و مشخص نمودن مشخصات مختصات هدف را داشته و با تک دسته انتن میتوان مسیر و حدود دیواره و نقاط مقابل هدف را تعیین نموده و سپس بعد از بدست امدن زوایا و اضلاع اطراف هدف از جفت دسته انتن بهره برده و اقدام به شعاع زنی بر روی نقاط دیواره ومرکز هدف نموده و با جفت دسته انتن میتوان مرکز هدف را بدست اورد و در صورتیکه در عملیات مختصات یابی برای مرکز هدف همه موارد مربوط به عملکرد با تک دسته انتن و جفت دسته انتن را که در دستورعملکردی بیان گردیده است رعایت نماید براحتی اپراتور یا کاربر وجود هدف را تشخیص داده و مرکز هدف واقعی را میتواند تعیین نماید

مزید سیستم فلزیاب انتنی یا فلزیاب راداری که دارای مدار فلزیاب میباشد و ان سیستم فلزیاب انتنی دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص و سطح و حجم باشد این اختیار را به اپراتور یا کاربر میدهد که در زمان شعاع زنی و نقطه زنی اعداد  تفکیک و ابعاد را با دقت نسبت به موقعیت مواد معدنی و منابع صحنه کار و الیاژ هدف تعیین نموده تا با عملیات مختصات یابی برای محدوده و مرکز هدف مشخص نماید و بعد از مشخص نمودن دیواره و مرکز هدف برای تائید وجود هدف واقعی اپراتور یا کاربر میتواند تنظیمات را تغییر داده و با این تغییر متوجه گردد که ان محدوده و نقطه متعلق به هدف  اصلی است یا واکنش از یک نوع مواد همگن یا اهداف مزاحم است این چنین تشخیص فقط از فلزیاب انتنی دارای تنظیمات ذکر گردیده برمیاید

 

 

برای مطالعه بقیه صفحات بر روی HOME بالا در سمت چپ صفحه  یا عدد صفحات در پائین هر صفحه کلیک نمائید.

تماس برای مشاوره و خرید 09123800094 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.COM

ادرس کانال تلگرام    @FELEZYABBOTیا شماره 09123800094  را در تلگرام ثبت یا SAVE نمائید درخواست کاتالوک ارسال نموده تا از طریق تلگرام برای شما ارسال گردد.

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

پنج شنبه, 21 -2664 11:02

فلزیاب انتنی نقطه زن

Written by

فلزیاب و  نقطه زنی با فلزیاب انتنی

فلزیاب انتن دار یا فلزیاب انتنی یا فلزیاب راداری برای عملیات ردیابی یا شعاع زنی و نقطه زنی کارائی مشترک داشته و نوع عملیات برای نقطه زنی یا ردیابی به روشهای گوناگون وجود دارد.

سیستمهای فلزیاب انتن دار یا فلزیاب انتنی که دارای دسته انتن  میباشد  و برای ردیابی یا شعاع زنی از دو دسته انتن  میتوان بهره برد  بطور طبیعی دارای  توانائی مسیر یابی و  شعا ع زنی و نقطه زنی را دارا خواهد بود.

سیستم فلزیاب انتن دار یا فلزیاب انتنی  برای عملیات حرفه ای کارائی بسیار عالی داشته همان میزان که توانائی بالائی در تشخیص اهداف را دارد  کاربر این نوع سیستمها فلزیاب انتنی یا فلزیاب رادرای باید دارای  مهارت کامل در انجام عملیا ت بخصوص نقطه یابی باشد و با اینگونه سیستمهای فلزیاب و معدنیاب و رادار زمینی دستی و  دوربین حرارتی راداری یا رادار حرارتی دستی عملیات مربوط به راس مثلث و مربع و اضلاع و زوایا مختصات مسیر و جهت و دیواره و مرکز هدف را بر روی صحنه کار بدست اورده یا ترسیم نماید تا نقطه مرکز هدف را بتوان مشخص نمود.

بدست اوردن اضلاع و شکل اتصال زوایا و ترکیب و اتصال انها از نقاط روبرو بر روی یکدیگر و مشخص نمودن مرکز یا میانه و وسط هر کدام از اضلاع برای بدست اوردن حدود محل هدف یکی از مواردی میباشد که کاربر  ترسیم مختصات یا ترکیب نقشه ان باید دقت کامل به انجام رساند تا مرکز هدف را بدست اورد.

گنج یابی یا شکار گنج از مواردی میباشد که اشخاص به ندرت انرا کاوش خواهند نمود و اشکار سازی مرکز یک هدف قدیمی با تمامی سیستمهای فلزیاب دنیا در کانال انحرافی واقع میگردد و اپراتور نمی تواند مرکز یک هدف باستانی را براحتی مشخص نماید.

متاسفانه بعضی افراد و اشخاص که اقدام به خرید فلزیاب یا دوربین حرارتی راداری ومعدنیاب و رادار زمینی دستی یا هر نوع سیستم فلزیاب یا یابنده مینمایند فکر میکنندکه با این سیستمها فلزیاب براحتی میتوانند گنج مورد نظر خود را کاوش نمایند که اینچنین نمی باشد و امکان موفقیت در رابطه با کاوش گنج درصد بسیار کمی میباشد.

سیستم انتن دار از وضعیت رادار تبعیت مینماید که از دسته رادار زمینی دستی میباشد که در دوربین حرارتی راداری یا رادار حرارتی دستی نیز بکاربرده میشود و سیستمهای انتن دار مدلهای گوناگون دارا میباشند.

 عملیات بر روی یک نقطه نیازمند تجربه کافی و جامع برای کاوش هدف واقعی از هدف غیر واقعی میباشد.

سیستمهای فلزیاب یا یابنده از هر نوع که باشد دارای شرایط خاص خود برای نقطه زنی میباشد و شکل نقطه زنی سیستمها فلزیاب امکان دارد با هم متفاوت باشد ولی در زمان عملیات و تمرین اپراتورمیتواند مرکز هدف را کاوش نماید و سیستمهای فلزیاب انتن دار یا فلزیاب انتنی یا رادار زمینی دستی نیز به راحتی توان کاوش مرکز هدف را دارد

سیستمهای فلزیاب انتنی که دارای جعبه کنترل یا مدار فلزیاب میباشد و دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص و سطح و حجم میباشد از پیشرفته ترین نوع فلزیاب در دنیا میباشد زیرا اپراتور یا کاربر میتواند با تغییر این تنظیمات نوع هدف را از دیگر منابع تشخیص دهد


 

 

برای مطالعه بقیه صفحات بر روی HOME بالا در سمت چپ صفحه  یا عدد صفحات در پائین هر صفحه کلیک نمائید.

تماس برای مشاوره و خرید 09123800094 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.COM

ادرس کانال تلگرام    @FELEZYABBOTیا شماره 09123800094  را در تلگرام ثبت یا SAVE نمائید درخواست کاتالوک ارسال نموده تا از طریق تلگرام برای شما ارسال گردد.

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

 

پنج شنبه, 21 -2664 11:02

فلزیاب خارجی

Written by

فلزیاب خارجی

بیشتر این نوع فلزیاب که به نام خارجی در ابران ارائه میگردد فاقد گواهی مبداً و شماره تولید از طریق شرکت اصلی میباشد و عمدتاً در ایران  ساخته و با نام تقلبی شرکت خارجی به خریداران ارائه میگردد و فروشندگان ان بسیار بر اینکه این سیستم فلزیاب متعلق به شرکت خارجی میباشد پافشاری دارند و برای تائید حرف خود اقدام به به کار گیری بعضی از قطعات متعلق به شرکتهای خارجی که در زمینه الکترونیک میباشد بعنوان شاهد و تائیدیه یا کواهی این مطلب که این سیستم فلزیاب متعلق به شرکت خارجی  میباشد بهره میبرند اما اگر با اصل کمپانی خارجی در کشور مبداً از طریق بخش بازرکانی و تجارت و صنعت سفارت خانه ان کشور پیگیری نمائید این موضوع را تائید خواهد نمود که این محصول ساخت شرکت خارجی متعلق به ان کشورنمی باشد و اگر ادرس کارخانه و دفتر فروش بین الملل شرکت خارجی را نیز بدست اورید این نوع سیستم فلزیاب را متعلق به شرکت خود در خارج  نمی داند و اگر به سایت اصلی همان شرکت مراجعه نمائید متوجه میگردید که ان سیستم فلزیاب اصلاً ساخت ان شرکت خارجی نمی باشد..

البته خیلی از سیستمهای فلزیاب  داخل ایران که به نام خارجی میفروشند ساخت ایران و با نام تقلبی خارجی شرکت های معتبر یا نام ساختگی میباشد و برای همین این فروشندگان اقدام به بد گوئی از سیستمهای فلزیاب ساخت ایران مینمایند تا محصول تقلبی خود را به نام شرکت های معتبر به فروش برسانند  با انکه شرکت های معتبر ایرانی سیستمهای فلزیاب خود را اموزش داده و هدف را در عمق یا سطح پنهان نموده و خریدار پیدا مینماید وعمل نشانه بالا بودن قدرت سیستم فلزیاب ساخت ایران در انجام عملیات و تفکیک میباشد و از طرف دیگر بیانگر توانائی و اطمینان تولید کننده و فروشنده و کیفیت سیستم فلزیاب ساخت ایران میباشد

توجه نمائید که بعضی اشخاص و شرکت ها اقدام به خرید ادرس سایت اینترنتی با نام خارجی نموده و برای اثبات خارجی بودن سیستم فلزیاب خود اقدام به خرید تلفن مجازی اینترنتی از گوگل یا یا هو نموده و در سایت مورد نظر قرار میدهند تا بتوانند سیستمهای تقلبی خود را بفروش برسانند بعضی نیز پیش تر رفته و ادرس مجازی از کشور مقابل بر روی سایت خود ارائه مینمایند تعدادی برای افزایش فروش سیستمهای فلزیاب ساخت داخل با نام خارجی در کشورهای همسایه اقدام به کشایش دفاتر نموده و سیستمهای فلزیاب خود را از طریق به فروش میرسانند که این سیستمها فلزیاب ساخت ایران میباشد

فلزیاب خارجی یا فلزیاب ایرانی مطرح نمی باشد بلکه توان سیستم فلزیاب برای تشخیص اهداف در سطح و عمق و تفکیک درست هدف توسط سیستم فلزیاب مطرح میباشد.

اگر به سایت یا کاتالوگ اصلی شرکت های تولید کننده فلزیاب خارجی مراجعه نمائید مطلع میگردید که این شرکت ها سازنده فلزیاب خارجی توان تفکیک و عمق سیستم فلزیاب خود را با عمق کم معرفی نموده و واقعیت را ابراز مینمایند ولی همین نوع فلزیاب های خارجی را ازفروشندگان فلزیاب در ایران یا کشورهای منطقه بخواهید خریدارای نمائید یک عمق زیاد و قدرت تفکیک بالا را به خریداران معرفی مینمایند.

در زمان خرید توان و عمق فلزیاب را در نظر داشته باشید و به شکل ظاهر یا نام ان توجه ننمائید زیرا چند شرکت بزرگ فلزیاب در دنیا که فلزیاب تولید مینمایند اعلام مینمایند که  سیستم فلزیاب مورد نظر تفریحی است و همین فلزیاب های تفریحی را در ایران بعنوان یک فلزیاب پیشرفته  یا فلزیاب حرفه ای معرفی نموده و به فروش میرسانند با انکه این نوع فلزیاب های خارجی عمق و توان تفکیک بالای ندارند و خود شرکت اصلی به این موضوع اذعان دارد

 

 

 

برای مطالعه بقیه صفحات بر روی HOME بالا در سمت چپ صفحه  یا عدد صفحات در پائین هر صفحه کلیک نمائید.

تماس برای مشاوره و خرید 09123800094 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.COM

ادرس کانال تلگرام    @FELEZYABBOTیا شماره 09123800094  را در تلگرام ثبت یا SAVE نمائید درخواست کاتالوک ارسال نموده تا از طریق تلگرام برای شما ارسال گردد.

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

صفحه6 از9