فلزیاب
مشاوره

مشاوره (125)

Children categories

فلزیاب

فلزیاب (11)

بلاگ و سایتی که ازیک شرکت یا سیستم بد گودئی مینمایند متعلق به خود ان شرکت میتواند باشد یا توسط اشخاص وابسته به این شرکت به انجام رسد. زیرا یک روش تبلیغاتی برای اینکه توجه دیگران را جلب نمایند و موجب تحقیق و مقایسه بین شرکت ها برای خریدار پدید اید یک روش تبلیغاتی اتهام و تهمت زدن و بدگوئی نمودن یک شرکت از محصولات خود میباشد تا نظر خریداران را به محاسن محصول ان شرکت در برابر دیگر شرکت ها جلب گردد بعضی مواقع این اشخاص یا شرکت ها حتی تلفن یا مشخصات خود را بعنوان یک شخص مستقل ارائه مینمایند تا موجبات جلب اطمینان و توجه افراد خریدار را به محصولات ان شرکت جلب نمایند این یک روش ارائه اطلاعات بررای افرایش فروش میباشد .

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر یا مشاهده انواع سیستم پیشرفته با سایت WWW.TJA777.COM مراجعه نموده و بر روی محصولات بالای صفحه اول و مشاوره برای کسب اطلاعات بیشتر کلیک نمائید یا با شماره 09123800094 تماس حاصل نمائید.

View items...
پنج شنبه, 21 -2664 11:02

فلزیاب تصویری

Written by

فلزیاب تصویری

 سیستمهای فلزیاب که با برنامه عددی و تصویری  از هر  تغییری در مدار اصلی واکنش  را بصورت اعداد یا حرارت یا تصویر لکه رنگی یا  رنگی بر روی صفحه نمایشگر اشکار  میگردد.

عملکرد سیستم فلزیاب  تصویری برنامه نرم افزار از نوع روش برنامه مختصات دیداری رادار بهره میبرد که بر روی صفحه نمایشگر Display ظاهر میگردد

از سخت افزار

RADAR SOFTWARE P.I.Pدر فلزیاب تصویری از سخت افزار   بهره برده شده که از نرم افزار مختصات رادار RADAR میباشد.

هرگونه تغییرات بر روی مدار اصلی سیستم فلزیاب  توسط مدار مبدل عددی یا تصویری که با نرم افزارمخصوص همان سیستم فلزیاب  عمل مینماید و بر روی برنامه صفحه نمایشگر DISPLAY اشکار میگردد البته برنامه نرم افزار در خیلی سیستمها فلزیاب تصویری به هم نزدیک یا یک شکل میباشند.

در فلزیاب تصویری تعیین بین هدف واقعی و غیر واقعی درعدد یا  تصویر ظاهر شده بر روی صفحه نمایشگر به نوع عملیات جدا سازی یا طبقه بندی نمودن در زمان ارزیابی یا فیلتر FILTER بستگی کامل دارد.

در فلزیاب تصویری تفاوت بین اهداف واقعی و منابع صحنه کار که بصورت رنگ و لکه رنگ یا اعداد یا تصاویر ظاهر میگردد از شرایط تغییرات صحیح بر روی تنظیمات برنامه و سیستم فلزیاب بدست میاید

هیچگونه سیستم فلزیاب  بصورت تصویری یا غیر تصویری وجود ندارد که بدون مهارت اپراتور منابع و اهداف را از هم مجزا نماید.

سیستم فلزیاب  تصویری یا Imager در انواع گوناگون طراحی و ساخته شده که مدارعددی یا تصویری یک مدار رابط بین نرم افزار صفحه نمایشگر و نرم افزار موجود در سخت افزار متصل به مدار اصلی سیستم فلزیاب میباشد.

 

برای مطالعه بقیه صفحات بر روی HOME بالا در سمت چپ صفحه  یا عدد صفحات در پائین هر صفحه کلیک نمائید.

تماس برای مشاوره و خرید 09123800094 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.COM

ادرس کانال تلگرام    @FELEZYABBOTیا شماره 09123800094  را در تلگرام ثبت یا SAVE نمائید درخواست کاتالوک ارسال نموده تا از طریق تلگرام برای شما ارسال گردد.

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

پنج شنبه, 21 -2664 11:02

فلزیاب تصویری حرارتی

Written by

فلزیاب و تصویر حرارتی زنده

سیستمهای فلزیاب حرارتی به چند دسته با نرم افزار و برنامه گوناگون تقسیم میشود .

یک نمونه از این مدل رادار حرارتی تصویری بصورت تصویر حرارتی با تصویر زنده بصورت عدد یا رنگ بر روی صفحه نمایشگر اشکار میگردد.

در فلزیاب تصویری حرارتی در مدل برنامه عددی یا تصویر زنده رنگی هر تغییر که از لایه های زیرین زمین بر روی سطح زمین ایجاد گردد با تفاوت عدد یا رنگ بر روی برنامه نرم افزار تصویری مشخص میگردد.

در بعضی مواقع با فلزیاب تصویری حرارتی  برای اینکه بتواند به تغییراعداد یا  رنگ اعتماد بیشتری حاصل نمود از نوع تصویر لکه رنگ تفکیک رنگ  COL PRO به همراه P.I.P بهره برده میشود.

با برنامه لکه سه رنگ تصویری در فلزیاب تصویری حرارتی دقت نوع تصاویر بیشتر است

 

 

برای مطالعه بقیه صفحات بر روی HOME بالا در سمت چپ صفحه  یا عدد صفحات در پائین هر صفحه کلیک نمائید.

تماس برای مشاوره و خرید 09123800094 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.COM

ادرس کانال تلگرام    @FELEZYABBOTیا شماره 09123800094  را در تلگرام ثبت یا SAVE نمائید درخواست کاتالوک ارسال نموده تا از طریق تلگرام برای شما ارسال گردد.

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

فلزیاب و تصویر لکه رنگ متضاد یا اینه ای

فلزیاب تصویری در مناطقی که مواد معدنی ومنابع و الیاژ هدف با یکدیگر متضاد باشد بیشتر مواقع رنگ و لکه رنگ و اعداد و تصاویرمتضاد یا دو رنگ یا لکه رنگ یا تصاویر به دو شکل بر روی صفحه نمایشگر ظاهر میگردد.

در فلزیاب تصویری بعضی مواقع لکه رنگ به با دو رنگ متفاوت از یک هدف بر روی صفحه نمایشگر اشکار میگردد.

در فلزیاب تصویری که با برنامه تفکیک رنگ COL PRO و اعداد VDI عمل مینماید اعداد VDI میتواند از دو طبقه نزدیک به هم یا حتی مخالف در تنظیمات تفکیک و تشخیص پدیدار گردد. 

با فلزیاب تصویری در عملیات عدد یا تصویر گیری از یک هدف میتواند دونوع عدد VDI یا  لکه رنگ متفاوت بر روی صفحه نمایشگر اشکار گردد.

در فلزیاب تصویری لکه رنگ پدید امده نسبت به موقعیت ان محدوده شکل میگیرد و تشخیص نوع لکه رنگ و فیلتر نمودن ان برای تشخیص لکه رنگ هدف از دیگر منابع توسط اپراتور یا کاربر باید به انجام برسد.

 

برای مطالعه بقیه صفحات بر روی HOME بالا در سمت چپ صفحه  یا عدد صفحات در پائین هر صفحه کلیک نمائید.

تماس برای مشاوره و خرید 09123800094 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.COM

ادرس کانال تلگرام    @FELEZYABBOTیا شماره 09123800094  را در تلگرام ثبت یا SAVE نمائید درخواست کاتالوک ارسال نموده تا از طریق تلگرام برای شما ارسال گردد.

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

فلزیاب و فیلتربرنامه تصویری یا لکه رنگی

 در فلزیاب تصویری فیلتر نمودن برنامه لکه رنگی یا لکه تصویری برای افزایش توان تشخیص نوع لکه رنگ هدف از دیگر منابع میباشد یا برای مشخص نمودن منابع از دیگر اهداف و هدف اصلی کاربرد دارد که به ان ارزیابی صحنه کار یا هدف نیز میگویند.

فیلتر نمودن اهداف در فلزیاب تصویری در شگل های مختلف میباشد فیلتر با رنگ و تغییر رنگ و افزایش و کاهش رنگ و تغییر در اعداد و طبقات اعداد VDI و دیگر تنظیمات موجود در برنامه نرم افزارمیباشد.

در فلزیاب تصویری رابطه بین تنظیمات نرم افزار و تغییر رنگ  و اعداد میتواند اپراتور را در جدا سازی منابع یاری نماید رنگ و اعداد اهداف در هر منطقه ای با منطقه دیگر متفاوت میباشد.

در فلزیاب تصویری لکه رنگ یا اعداد و تصویر و صدا و حرکت انتن در مناطق الوده اهداف دارای رنگی متضاد با رنگ در مناطق یکدست میتواند بر روی صفحه نمایشگر اشکار گردد.

در فلزیاب تصویری سازه لکه رنگ یا رنگ یا تصاویر و اعداد بنابر شکل و ساختمان الیاژ و عمق هدف و مواد معدنی و منابع صحنه کار میتواند برای یک هدف یکسان در مناطق مختلف متفاوت باشد.

در فلزیاب در رابطه با صدا و حرکت انتن و  تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X نیز تغییر محدوده یا منطقه که موجب تغییرات در مواد معدنی و منابع صحنه کار میباشد تغییرات در تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا  تارگت ایکس TARGET X یا تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC به نسبت موقعیت ان منطقه باید تغییر نماید تا اپراتور بتواند هدف مورد نظر را کاوش نماید

 

 

برای مطالعه بقیه صفحات بر روی HOME بالا در سمت چپ صفحه  یا عدد صفحات در پائین هر صفحه کلیک نمائید.

تماس برای مشاوره و خرید 09123800094 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.COM

ادرس کانال تلگرام    @FELEZYABBOTیا شماره 09123800094  را در تلگرام ثبت یا SAVE نمائید درخواست کاتالوک ارسال نموده تا از طریق تلگرام برای شما ارسال گردد.

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

پنج شنبه, 21 -2664 11:02

فلزیاب تصویری و نوع لکه رنگ

Written by

فلزیاب و  تغییرات علائم در لکه رنگی تصویری

سیستم فلزیاب تصویری در هر محدوده ای که قرار بگیرد کل ان محدوده را مورد ارزیابی قرار داده و هر گونه تغییر در ان محیط را بصورت لکه رنگ یا عدد و تصویراشکار مینماید و اپراتور با ایجاد تغییرات بصورت ارزیابی در تصویر ارائه گردیده رنگ ها و اعداد را از همدیگر مجزا نماید که به این عمل اپراتورفیلتر نیز میگویند .

 سیستم فلزیاب تصویری در زمان عملکرد چند نوع تصاویر و اعداد و رنگ و لکه رنگ متعلق به هدف یا صحنه کار بر روی صفحه نمایشگر اشکارنماید و این ترکیب رنگ متفاوت بر روی صفحه نمایشگر از منابع و مواد معدنی موجود در صحنه کار یا هدف میتواند باشد که یکی یا دو تا از این تصاویر و اعداد و رنگ و لکه رنگ میتواند متعلق به هدف میباشد ولی لکه رنگ و اعداد و رنگ و تصاویر از دیگر اهداف و منابع نیز بر روی صفحه نمایشگر میتواند با رنگ و اعداد و لکه رنگ و تصاویر اشکار شده هدف واقعی بر روی صفحه نمایشگر  یکسان یا نزدیک به هم باشد

بیشتر مواقع در فلزیاب تصویری تصاویری که بر روی صفحه نمایشگراشکار میگردد یکسان نمی باشد و تشخیص نوع علائم اشکارگردیده بر روی صفحه نمایشگربا تجربه اپراتور یا کاربر است و با انکه تصاویر یک شکل اشکار نمیگردد با تغییر در برنامه یا فیلتر نمودن برنامه نتیجه تصاویر برای تشخیص هدف از دیگر منابع یکسان است و نشانه وجود هدف در انتها یکی میباشد فقط شکل و نوع تصاویر متفاوت است.

 

 

 

برای مطالعه بقیه صفحات بر روی HOME بالا در سمت چپ صفحه  یا عدد صفحات در پائین هر صفحه کلیک نمائید.

تماس برای مشاوره و خرید 09123800094 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.COM

ادرس کانال تلگرام    @FELEZYABBOTیا شماره 09123800094  را در تلگرام ثبت یا SAVE نمائید درخواست کاتالوک ارسال نموده تا از طریق تلگرام برای شما ارسال گردد.

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

یکشنبه, 19 ارديبهشت 1395 08:21

فلزیاب تصویری برنامه فلزیاب تصویری

Written by

فلزیاب و نرم افزار تصویری

کلیه سیستمهای فلزیاب تصویری و عددی و راداری و لکه رنگی و رنگی و دوربین حرارتی راداری زمینی تصویری که بعنوان سیستم فلزیاب  تصویری یا با روش برنامه تصویری عمل مینماید از شرایط رادار تصویری بهره برده و شرایط عملکرد سخت افزار تصویری متعلق به سیتمهای فلزیاب تصویری یا جستجوگر زمینی را از روی رادار تصویری برداشت و تبدیل و قابل انتقال گردیده است.

تمامی سیستمهای IMEGER /COL PRO فلزیاب تصویری دنیا دارای نرم افزار لکه رنگی میباشند که این دسته سیستمها فلزیاب به چند نوع گوناگون تقسیم میشوند طراحی این نوع نرم افزار ها که به P.I.P یا P.P.I معروف میباشند از روی اصول نرم افزار رادار طراحی و تبدیل گردیده اند.

مختصات یابی از موضوعات مطرحی در سیستمهای فلزیاب  تصویری برای تشخیص محل هدف میباشد و در رادار زمینی دستی یا هر نوع سیستم فلزیاب  تصویری ترکیب مختصات روی صفحه صحنه کار با مختصات بر روی صفحه نمایشگر امکان ازتباط بین این دو مختصات محل دقیق هدف را تا حدودی میتوان تشخیص داد.

 

 

 

برای مطالعه بقیه صفحات بر روی HOME بالا در سمت چپ صفحه  یا عدد صفحات در پائین هر صفحه کلیک نمائید.

تماس برای مشاوره و خرید 09123800094 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.COM

ادرس کانال تلگرام    @FELEZYABBOTیا شماره 09123800094  را در تلگرام ثبت یا SAVE نمائید درخواست کاتالوک ارسال نموده تا از طریق تلگرام برای شما ارسال گردد.

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

پنج شنبه, 21 -2664 11:02

فلزیاب تصویری تفکیکی

Written by

فلزیاب تصویری و تفکیک منابع و اهداف

فلزیاب میتواند در صورت داشتن تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X اهداف را بنابر جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE طبق اعداد VDI از یکدیگر تفکیک نماید.

انچه که از تفکیک در فلزیاب بر میاید جدا سازی ساختمان کلی اهداف از یکدیگر میباشد و این طبقات جدا شده میتواند نزدیک به هم یا هم مکان با هم باشد.

انجام عملیات تفکیک در فلزیاب یا گنج یاب یا طلایاب با در نظر گرفتن الیاژ و عمق هدف و نوع مواد معدنی و منابع صحنه کار به انجام میرسد.

تفکیک فلزیاب در اصل در تنظیمات مدار اصلی قابل اعمال میباشد و هر چه اپراتور در این تنظیمات فلزیاب دقت نسبت به الیاز هدف و وضعیت صحنه کاراعمال نماید سیستم فلزیاب با همان دقت هدف مورد نظر را پیدا مینماید و هر نوع تنظیم در فلزیاب تعیین نمائید سیستم فلزیاب به همان منابع واکنش نشان داده که در سیستم فلزیاب تعیین گردیده است واین واکنش در فلزیاب میتواند بصورت اعداد و تصویر یا لکه رنگ یا رنگ اشکار گردد

در فلزیاب تصویری از نوع تفکیک رنگ COL PRO اگر در تنظیمات نرم افزاری که دارای  برنامه تفکیک بنابر جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE میباشد دقت درتنظیمات برنامه را متناسب تعیین نمائید و همین تناسب در تنظیم سیستم فلزیاب مادر نیز به انجام برسد برنامه نرم افزار تصویری  با دقت بالاتررنگ و اعداد و تصاویر و لکه رنگ نوع هدف و منابع از یکدیگر مجزا مینماید

  در فلزیاب تصویری تشخیص نوع اهداف و منابع و جدا سازی انها از تنظیمات مربوط به تفکیک و تشخیص و سطح و حجم در مدار اصلی فلزیاب میباشد. که انحراف در تشخیص هدف را از دیگر منابع از بین میبرد

بعضی مواقع در فلزیاب تصویری  لکه رنگ و اعداد و رنگ و تصاویر ظاهر شده ازنوع هدف و منابع و حفره در مراحل اولیه به وضوح مشخص می باشد ولی برای اطمینان و مشخص نمودن لکه رنگ هدف از دیگر منابع تغییر در تنظیمات برنامه نرم افزار توسط اپراتور میتواند مسیر تشخیص بین منابع و اهداف را مشخص نماید.

پس تفکیک و تشخیص در برنامه لکه رنگی یا عددی یا تصویری یا تشخیص رنگ و صدا و حرکت انتن از مدار اصلی فلزیاب که اپراتور تعیین مینماید ترکیب میگیرد و تشخیص ان در برنامه نرم افزار بر روی صفحه نمایشگر از موضوعاتی میباشد که اپراتور باید با فیلتر یا ایجاد تغییرات در برنامه نرم افزاری بر روی صفحه نمایشگر ترکیب وجود منابع و مواد معدنی از هدف مورد نظر را جدا نماید

البته در برنامه تفکیک رنگ COL PRO  اعداد جدول VDI SCALE را میتوان در برنامه تعیین نمود تا بتوان طبقه هدف را تشخیص دهید.

 

 

برای مطالعه بقیه صفحات بر روی HOME بالا در سمت چپ صفحه  یا عدد صفحات در پائین هر صفحه کلیک نمائید.

تماس برای مشاوره و خرید 09123800094 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.COM

ادرس کانال تلگرام    @FELEZYABBOTیا شماره 09123800094  را در تلگرام ثبت یا SAVE نمائید درخواست کاتالوک ارسال نموده تا از طریق تلگرام برای شما ارسال گردد.

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

پنج شنبه, 21 -2664 11:02

فلزیاب تصویری

Written by

فلزیاب تصویری و انحرافات

 فلزیاب تصویر هر نوع تغییر در صحنه کار و اطراف خود را بر روی صفحه نمایشگر اشکار مینماید و میتواند هر نوع علامتی که به سیستم فلزیاب تصویری میرسد مشخص نماید و دلیل اینکه در کلیه عملیات حرفه ای از فلزیاب تصویری بهره برده میشود دفت ان در تشخیص منابع و اهداف بخصوی در عمق است جداسازی و منظم نمودن ترکیب تصاویر به عملکرد اپراتور یا کاربر در تشخیص لکه رنگ یا اعداد VDI اشکار گردیده برروی صفحه نمایشگر دارد.

تصاویر و اعداد و لکه رنگ و رنگ از دید سیستم فلزیاب تصویری بنابر تنظیمات و وجود تغییرات در لایه های زمین یا منابع و اهداف از مدار سیستم فلزیاب تصویری به سخت افزاربرنامه نرم افزارتصویری منتقل میگردد و هرنوع لکه رنگ یا عدد  که بر روی صفحه نمایشگر ممشاهده مینمائید بهره گرفته از واکنش فلزیاب بنابر تنظیم تعیین گردیده درفلزیاب تصویری میباشد

نرم افزار موجود در سخت افزار یا در صفحه نمایشگر یا تبلت یا لپ تاپ این تغییرات را اشکار مینماید.

سیستم سخت افزار برنامه تصویری از مدار اصلی فلزیاب تصویری دستور میگیرد و هر تغییری که توسط مدار اصلی سیستم فلزیاب تصویری ایجاد گردد سیستم سخت افزارتصویری بر روی صفحه نمایشگر اشکار مینماید و اگر مدار سیستم مادرفلزیاب  صحیح تنظیم نگردد واکنش مدار سخت افزارتصویری نیز با واقعیت هماهنگی ندارد و هر گونه انحراف در تشخیص سیستم مدار مادرفلزیاب  بر روی تصویر و اعداد یا لکه رنگ و رنگ ظاهر شده اثر مستقیم دارد و همه این موارد به تنظیم صحیح تنظیمات مدار اصلی فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب دارد.

نوع رنگ ها و لکه رنگ ها و اعداد و تصاویر از منابع و مواد معدنی صحنه کار پیروی مینماید.

 

 

برای مطالعه بقیه صفحات بر روی HOME بالا در سمت چپ صفحه  یا عدد صفحات در پائین هر صفحه کلیک نمائید.

تماس برای مشاوره و خرید 09123800094 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.COM

ادرس کانال تلگرام    @FELEZYABBOTیا شماره 09123800094  را در تلگرام ثبت یا SAVE نمائید درخواست کاتالوک ارسال نموده تا از طریق تلگرام برای شما ارسال گردد.

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

پنج شنبه, 21 -2664 11:02

فلزیاب تصویری و تشخیص تصویر

Written by

فلزیاب و  تشخیص سیستم تصویری  

 تشخیص اعداد و رنگ و لکه رنگ و تصاویر در نوع فلزیاب تصویری و دیگر نمونه ها یا واکنش انتن یا صدا از منابع مدار اصلی سیستم فلزیاب  شکل میگیرد یا هرگونه واکنش سیستم فلزیاب از تنظیمات بر روی مدار اصلی ایجاد میگردد و هر میزان تنظیمات یک سیستم فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب نسبت به موقعیت صحنه کار و الیاژ هدف با صحت به انجام برسد  نوع تشخیص سیستم فلزیاب توان بالاتری را برای بدست خواهد اورد یا منابع را از اهداف  اشکار مینماید و این تشخیص میتواند بصورت اعداد یا رنگ و لکه رنگ و تصاویریا صدا و حرکت انتن  باشد و در سیستم فلزیاب  عددی یا تصویری واکنش سیستم فلزیاب  به شگل تصویر و اعداد و رنگ و لکه رنگ و تصاویر ظاهر میگردد

در صورتیکه یک اپراتور با فلزیاب تصویری در تغییرات بر روی تنظیمات برنامه نرم افزار مهارت یافته باشد میتواند با تغییرات بر روی تنظیمات نرم افزار فلزیاب تصویری شرایط وضعیت رنگ یا لکه رنگ یا تصاویر و و اعداد را مشخص نماید و هدف واقعی از غیر واقعی را تشخیص دهد.

سیستم فلزیاب پیشرفته که دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد و بصورت لکه رنگ یا اعداد یا صدا یا حرکت انتن یا رنگ و تصاویر از خود واکنش نشان میدهد در ساختار مدار ان از وضعیت تشخیص رادار بهره برده شده است و طبق اصول رادار هر نوع تغییر در رادار مورد بررسی و به ثبت میرسد تا اپراتور بصورت ازاد تر از دید سیستم فلزیاب نسبت به واکنش ها عوامل ایجاد کننده تغییرات ارزیابی بدست اورد تا بتواند اهداف را از دیگر منابع مجزا نماید.

در سیستمها فلزیاب تصویری هرگونه تغییر در صحنه کار بر وی صفحه نمایشگر اشکار میگردیده زیرا این نوع سیستم فلزیاب مدار مادر ان بنابر اصول رادار عمل نموده و تشخیص حد استانه یا تشخیص هدف واقعی از غیر واقعی با اپراتور یا کاربر است.

 

یک اپراتور یا کاربر حرفه ای  در صورت انحراف در تشخیص یا معدل گیری توسط سیستم فلزیاب  با ارزیابی یا فیلتر نمودن در عملیات تصویری یا عددی باید بتواند هر گونه انحراف را تشخیص دهد یا بین منابع با علائم مربوط به هدف مورد نظر تفاوت را بدست اورد.

 

 

برای مطالعه بقیه صفحات بر روی HOME بالا در سمت چپ صفحه  یا عدد صفحات در پائین هر صفحه کلیک نمائید.

تماس برای مشاوره و خرید 09123800094 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.COM

ادرس کانال تلگرام    @FELEZYABBOTیا شماره 09123800094  را در تلگرام ثبت یا SAVE نمائید درخواست کاتالوک ارسال نموده تا از طریق تلگرام برای شما ارسال گردد.

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

پنج شنبه, 21 -2664 11:02

فلزیاب ایرانی

Written by

فلزیاب تولید داخلی یا ایرانی

  به دلیل شهرت و توان عملیاتی و صنعتی بعضی از شرکت ها دیگر شرکت ها یا افراد بر علیه انها مطالب زیادی را بیان نموده یا موضوعات متناقضی را ابراز مینمایند تا اذهان عمومی را در ان زمینه برای ان شرکت مشهور مخدوش نمایند و این موضوع برای ایجاد تائیدیه برای دیگران به شکل ها و سایت ها و بلا گ های بی نام بصورت تکراری و مختلف یا در نوبت های گو ناگون به اجراء میگذارندتا عملکرد خود را بصورت عمومی جلوه دهند.

بطور طبیعی هر شخص یا شرکتی دارای شهرت گردد رقبا و دشمنان انها اقدام به بدگوئی از ان شرکت یا سیستمهای مشهور معروف ان شرکت یا شخص مینمایند و در مدیریت به ان فقدان توان رقابت سالم در جذب بازار میگویند.

شرکت تولید کننده داخلی دارای رقبای بد نام داخلی و خارجی فراوانی میباشد که از نظر فن اوری و تکنولوژی نمی توانند با این شرکت رقابت نمایند و در مجموع برای این شرکت نیز مانند شرکت های بزرگ دیگر نشر اکاذیب در سایت ها و مراجعات حضوری ایجاد مینمایند.

این افراد و اشخاصی که بر علیه دیگران مطالب ارائه مینمایند اگر راست میگویند چرا این اعمال را مستقیماً با ان شرکت ها مشهور مطرح نمی نمایند یا تکنولوژی برتری نسبت به این شرکت ها مشهور ارائه نمی نمایند

 

 

برای مطالعه بقیه صفحات بر روی HOME بالا در سمت چپ صفحه  یا عدد صفحات در پائین هر صفحه کلیک نمائید.

 

تماس برای مشاوره و خرید 09123800094 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.COM

 

ادرس کانال تلگرام    @FELEZYABBOTیا شماره 09123800094  را در تلگرام ثبت یا SAVE نمائید درخواست کاتالوک ارسال نموده تا از طریق تلگرام برای شما ارسال گردد.

 

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

صفحه7 از9